Технічна література

Правила роздрібного ринку електричної енергії

2-320

внешний вид

Затверджено:  постановою НКРЕ N 312 від 14.03.2018 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2018

Ціна:  95 грн.

Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем.
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

1-346

внешний вид

НПАОП 0.00-1.80-18

Затверджено:  наказом Міністерства соціальної політики N 62 від 19.01.2018 р.

Замість:  НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-1.36-03

Мова:  українська

Рік видання:  2018

Ціна:  86 грн.

Правила поширюються на суб’єктів господарювання, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією, модифікацією, перевіркою технічного стану вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання.
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

1-348

внешний вид

НПАОП 0.00-1.81-18

Затверджено:  наказом Міністерства соціальної політики N 333 від 05.03.2018 р.

Замість:  НПАОП 0.00-1.60-66, НПАОП 0.00-1.11-98

Мова:  українська

Рік видання:  2018

Ціна:  50 грн.

Правила поширюються на суб’єктів господарювання, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією, модифікацією, перевіркою технічного стану обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар.
Правила користування електричною енергією для населення

2-13

внешний вид

Затверджено:  постановою Кабінета Міністрів N 1357 від 26.07.1999 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  40 грн.

Ці Правила регулюють відносини між громадянами та енергопостачальниками.
Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)

2-210

внешний вид

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Тверда обкладинка

Ціна:  470 грн.

Це перше повне українське видання ПУЕ, що містить усі 7 розділів з усіма змінами станом на жовтень 2017 року.
В одному виданні зібрані усі діючі, як радянські (переведені на українську мову), так і нові українські розділи.
Правила поширюються на усі підприємства і є необхідними на кожному робочому місці електрика, енергетика, відповідального за виконання робіт.
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

9-77

внешний вид

ДСН 3.3.6.042-99

Затверджено:  постановою Головного санітарного лікаря України N 42 від 01.12.1999 р.

Мова:  українська

Ціна:  35 грн.

Санітарні норми поширюються на умови мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень підприємств, закладів, установ тощо.
Документ регламентує нормативні величини оптимальних та допустимих показників мікроклімату та встановлює вимоги до методів вимірювання мікрокліматичних параметрів та їх оцінки.
Ці Норми не поширюються на мікроклімат підземних та гірничих виробок, пересувних транспортних засобів, тваринницьких та птахівницьких приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції, холодильників, складів і т. ін., а також приміщень, в яких параметри мікроклімату встановлюються відповідно до технологічних вимог.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

2-8

внешний вид

Затверджено:  наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 91 від 13.02.2012 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  53 грн.

 
Правила пожежної безпеки в Україні

10-1

внешний вид

НАПБ А.01.001-15

Затверджено:  наказом Міністерства внутрішніх справ N 1417 від 30.12.2014 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  55 грн.

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об’єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах.
Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

9-73

внешний вид

ДСН 3.3.6.037-99

Затверджено:  постановою Головного санітарного лікаря України N 37 від 01.12.1999 р.

Мова:  українська

Ціна:  40 грн.

Санітарні норми поширюються на шум, інфра- та ультразвук, що передаються через повітря (газове середовище), рідке чи тверде середовище і впливають на людину в процесі трудової діяльності.
Норми встановлюють: класифікацію виробничих акустичних коливань, методи гігієнічної оцінки виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, параметри, які нормуються, та їх допустимі величини, вимоги до вимірювань на робочих місцях.
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

9-6

внешний вид

НПАОП 0.03-4.02-07

Затверджено:  наказом Міністерства охорони здоров’я N 246 від 21.05.2007 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  60 грн.

Порядок визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.