Технічна література

Правила безпеки систем газопостачання

2-305

внешний вид

НПАОП 0.00-1.76-15

Затверджено:  наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 285 від 15.05.2015 р.

Замість:  НПАОП 0.00-1.20-98

Мова:  українська

Ціна:  57 грн.

 
Засоби захисту під час експлуатації енергоустановок. Норми річної потреби

2-233

внешний вид

ГКД 34.10.601-96

Мова:  українська і російська в одному виданні

Рік видання:  2017

Ціна:  57 грн.

 
Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція

2-300

внешний вид

СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013

Затверджено:  наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 756 від 21.10.2013 р.

Замість:  НАПБ В.01.056-2005/111

Мова:  українська

Ціна:  170 грн.

Ця інструкція встановлює єдині технічні вимоги і систематизує нормативну базу в галузі технічних вимог з пожежної безпеки до енергетичних установок підприємств України.
Вимоги цього нормативного документа обов’язкові для державних підприємств, установ, об’єднань та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

2-8

внешний вид

Затверджено:  наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 91 від 13.02.2012 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  70 грн.

 
Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів

Tags: 
1-287

внешний вид

НПАОП 0.00-1.02-08

Затверджено:  наказом Держгірпромнагляду N 190 від 01.09.2008 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  67 грн.

Правила розповсюджуються на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виготовлення, монтаж, експлуатацію, ремонт, реконструкцію та модернізацію ліфтів, підйомників і їх складових частин.
Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів

1-350

внешний вид

Затверджено:  наказом Міністерства соціальної політики N 1220 від 27.08.2018 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2018

Ціна:  55 грн.

Правила поширюються на суб’єктів господарювання, що займаються експлуатацією, технічним оглядом і контролем, експернтим обстеженням навантажувачів, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання.
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

1-346

внешний вид

НПАОП 0.00-1.80-18

Затверджено:  наказом Міністерства соціальної політики N 62 від 19.01.2018 р.

Замість:  НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-1.36-03

Мова:  українська

Рік видання:  2018

Ціна:  90 грн.

Правила поширюються на суб’єктів господарювання, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією, модифікацією, перевіркою технічного стану вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання.
Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж

1-130

внешний вид

Затверджено:  наказом Міністерства палива та енергетики N 71 від 14.02.2007 р.

Мова:  українська та російська в одному виданні

Рік видання:  2017

Ціна:  62 грн.

Правила встановлюють основні організаційні і технічні вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації джерел теплопостачання, теплофікаційних і тепловикористовувальних установок, теплових мереж, систем опалення та вентиляції, гарячого водопостачання, збирання і повернення конденсату, водопідготовки, а також засобів вимірювальної техніки.
Посібник для працівників, які організовують або виконують роботи в електроустановках

1-76

внешний вид

Мова:  українська

Рік видання:  2003

Ціна:  75 грн.

У Посібнику, порівняно з "Правилами безпечної експлуатації електроустановок", значно розширена база нормативної термінології з посиланням на джерела інформації для правильного розуміння викладеного тексту та використання цієї інформації для розробки нормативних документів на підприємствах. З цією метою також значно розширено обсяг додатків до Посібника. Для зручності користування Посібником наведені тексти окремих вимог Правил, які потребують додаткових роз’яснень.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

1-332

внешний вид

НПАОП 40.1-1.21-98
ДНАОП 0.00-1.21-98

Затверджено:  наказом Держнаглядохоронпраці N 4 від 09.01.1998 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  77 грн.

Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва. Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.