Технічна література

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

1-346

внешний вид

Затверджено:  наказом Міністерства соціальної політики N 62 від 19.01.2018 р.

Замість:  НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-1.36-03

Мова:  українська

Рік видання:  2018

Ціна:  86 грн.

Правила поширюються на суб’єктів господарювання, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією, модифікацією, перевіркою технічного стану вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання.
Правила користування електричною енергією для населення

2-13

внешний вид

Затверджено:  постановою Кабінета Міністрів N 1357 від 26.07.1999 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  40 грн.

Ці Правила регулюють відносини між громадянами та енергопостачальниками.
Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)

2-210

внешний вид

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Тверда обкладинка

Ціна:  470 грн.

Це перше повне українське видання ПУЕ, що містить усі 7 розділів з усіма змінами станом на жовтень 2017 року.
В одному виданні зібрані усі діючі, як радянські (переведені на українську мову), так і нові українські розділи.
Правила поширюються на усі підприємства і є необхідними на кожному робочому місці електрика, енергетика, відповідального за виконання робіт.
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

9-77

внешний вид

ДСН 3.3.6.042-99

Затверджено:  постановою Головного санітарного лікаря України N 42 від 01.12.1999 р.

Мова:  українська

Ціна:  35 грн.

Санітарні норми поширюються на умови мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень підприємств, закладів, установ тощо.
Документ регламентує нормативні величини оптимальних та допустимих показників мікроклімату та встановлює вимоги до методів вимірювання мікрокліматичних параметрів та їх оцінки.
Ці Норми не поширюються на мікроклімат підземних та гірничих виробок, пересувних транспортних засобів, тваринницьких та птахівницьких приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції, холодильників, складів і т. ін., а також приміщень, в яких параметри мікроклімату встановлюються відповідно до технологічних вимог.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

2-8

внешний вид

Затверджено:  наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 91 від 13.02.2012 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  53 грн.

 
Правила пожежної безпеки в Україні

10-1

внешний вид

НАПБ А.01.001-15

Затверджено:  наказом Міністерства внутрішніх справ N 1417 від 30.12.2014 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  55 грн.

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об’єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах.
Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

9-73

внешний вид

ДСН 3.3.6.037-99

Затверджено:  постановою Головного санітарного лікаря України N 37 від 01.12.1999 р.

Мова:  українська

Ціна:  40 грн.

Санітарні норми поширюються на шум, інфра- та ультразвук, що передаються через повітря (газове середовище), рідке чи тверде середовище і впливають на людину в процесі трудової діяльності.
Норми встановлюють: класифікацію виробничих акустичних коливань, методи гігієнічної оцінки виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, параметри, які нормуються, та їх допустимі величини, вимоги до вимірювань на робочих місцях.
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

9-6

внешний вид

НПАОП 0.03-4.02-07

Затверджено:  наказом Міністерства охорони здоров’я N 246 від 21.05.2007 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  60 грн.

Порядок визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.
Експлуатаційні норми середнього ресурса пневматичних шин колесних транспортних засобів і спеціальних машин, що виконані на колесних шасі

5-9

внешний вид

Затверджено:  наказом Міністерства транспорту та зв’язку N 488 від 20.05.2006 р.

Мова:  російська

Рік видання:  2017

Ціна:  125 грн.

Норми призначені для використання підприємствами та організаціями, які експлуатують, утримують: колесні транспортні засоби, спеціальні машини, що виконані на колесних шасі, які пересуваються вулично-дорожною мережею загального користування та в особливих умовах експлуатації.
Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

5-8

внешний вид

Затверджено:  наказом Міністерства транспорту N 43 від 10.02.1998 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  90 грн.

Норми призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ у паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального розроблення питомих норм витрат палива.