Технічна література

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)

2-210

внешний вид

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Тверда обкладинка

Ціна:  450 грн.

Це перше повне українське видання ПУЕ, що містить усі 7 розділів з усіма змінами станом на жовтень 2017 року.
В одному виданні зібрані усі діючі, як радянські (переведені на українську мову), так і нові українські розділи.
Правила поширюються на усі підприємства і є необхідними на кожному робочому місці електрика, енергетика, відповідального за виконання робіт.
Правила пожежної безпеки в Україні

10-1

внешний вид

НАПБ А.01.001-15

Затверджено:  наказом Міністерства внутрішніх справ N 1417 від 30.12.2014 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  45 грн.

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об’єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах.
ДБН В.2.5-23:2010. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

4-30

внешний вид

Видання офіційне

Затверджено:  наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 64 від 15.02.2010 р.

Замість:  ДБН В.2.5-23:2003

Мова:  українська і російська в одному виданні

Ціна:  430 грн.

Ці Норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення згідно з ДБН В.2.5-28, главою 6.1 ПУЕ і силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків та приміщень підприємств, зазначених у СНиП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9.
Ці Норми не поширюються на проектування мобільних (інвентарних) будинків з металу або з металевим каркасом для вуличної торгівлі і побутового обслуговування; на проектування спеціальних електроустановок в лікувально-профілактичних закладах, наукових установах, закладах культури та дозвілля; на проектування електрообладнання санітарно-технічних, протипожежних установок, ліфтів, підйомників та іншого технологічного обладнання; електроустановок котельних, бойлерних, насосних водопостачання і каналізації, ДЕС, а також електроустановок, які за своїми характеристиками повинні бути віднесені до електроустановок промислових підприємств.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

1-332

внешний вид

НПАОП 40.1-1.21-98
ДНАОП 0.00-1.21-98

Затверджено:  наказом Держнаглядохоронпраці N 4 від 09.01.1998 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2014

Ціна:  35 грн.

Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва. Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.
Технічне діагностування підйомно-транспортних машин і обладнання

1-300

внешний вид

Автор:  В.М. Іванов

Мова:  російська

Рік видання:  2009

Ціна:  90 грн.

У книзі дано огляд сучасних методів діагностування, наводяться механізми старіння, даються рекомендації з управління процесом старіння. Викладається методологія визначення залишкового ресурса вантажопідіймальних кранів. Наводиться методика розрахунка залишкового ресурса спеціального мостового крана. У книзі дано аналіз аварій, присутній різноманітний графічний і фотоматеріал.
Посібник призначений для фахівців, які відповідають за безпечну експлуатацію вантажопідіймальних машин, інженерно-технічних працівників, що пов’язані з експлуатацією підйомно-транспортного обладнання.
Правила безпеки систем газопостачання

2-305

внешний вид

НПАОП 0.00-1.76-15

Затверджено:  наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 285 від 15.05.2015 р.

Замість:  НПАОП 0.00-1.20-98

Мова:  українська

Ціна:  35 грн.

 
Екзаменаційні білети з Правил дорожнього руху

5-23

внешний вид

Мова:  українська

Рік видання:  2014

Ціна:  55 грн.

Зміст і склад білетів відповідають Правилам дорожнього руху та іншим нормативно-правовим актам, що діють на території України. Білети розроблені для складання теоретичного іспиту на право керування транспортними засобами, а також для навчання широкого кола осіб, які готуються стати водіями транспортних засобів.
Посібник призначений для кандидатів у водії та для водіїв зі стажем, викладачів автошкіл і керівників автопідприємств, фахівців, що займаються забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також для всіх учасників дорожнього руху.
Експлуатаційні норми середнього ресурса пневматичних шин колесних транспортних засобів і спеціальних машин, що виконані на колесних шасі

5-9

внешний вид

Затверджено:  наказом Міністерства транспорту та зв’язку N 488 від 20.05.2006 р.

Мова:  російська

Рік видання:  2008

Ціна:  49 грн.

Норми призначені для використання підприємствами та організаціями, які експлуатують, утримують: колесні транспортні засоби, спеціальні машини, що виконані на колесних шасі, які пересуваються вулично-дорожною мережею загального користування та в особливих умовах експлуатації.
Будівельне матеріалознавство

4-19

дома из оцилиндрованного бревна найти информацию

Мова:  російська

Ціна:  120 грн.

У підручнику розглянуто основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства, в основу яких покладені загальні засади побудови композиційних матеріалів.
Наведено фізико-хімічні процеси отримання и спрямованого регулювання характеристик будівельних матеріалів різного призначення, що засновані на використанні відомих залежностей між складом, структурою, властивостями і технологією їх отримання.
Висвітлені екологічні аспекти виробництва і застосування сучасних матеріалів, наведені нові технології утилізації вторинних ресурсів при отриманні будівельних матеріалів і виробів.
Представлені сучасні методи підвищення якості і довговічності матеріалів з урахуванням темпів розвитку інфраструктури і спеціальних галузей господарства.
Норми випробувань електрообладнання

2-225

внешний вид

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

Мова:  українська

Рік видання:  2008

Ціна:  100 грн.