Юридична література

Закон України "Про охорону праці"

1-2

внешний вид

Мова:  українська

Рік видання:  2015

Ціна:  20 грн.

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
Кодекс законів про працю України

1-1

внешний вид

Мова:  українська

Рік видання:  2015

Ціна:  22 грн.ЗМІСТ КНИГИ:

Глава I. Загальні положення
Глава II. Колективна угода
Глава III. Трудова угода
Глава III-А. Забезпечення зайнятості звільнених працівників
Глава IV. Робочий час
Глава V. Час відпочинку
Глава VI. Нормування праці
Глава VII. Оплата праці
Глава VIII. Гарантії компенсації
Глава IX. Гарантії при накладенні на працівників матеріальної відповідальності за збитки, завдані підприємству, установі, організації
Глава X. Трудова дисципліна
Глава XI. Охорона праці
Глава XII. Праця жінок
Глава XIII. Праця молоді
Глава XIV. Пільги для працівників, що поєднують роботу з навчанням
Глава XV. Індивідуальні трудові суперечки
Глава XVI. Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями
Глава XVI-А. Трудовий колектив
Глава XVII. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення
Глава XVIII. Нагляд и контроль за виконанням законодавства про працю

Закон Украины "Про порядок вирішення колективних трудових суперечок (конфліктів)
Розділ I. Загальні положення
Розділ II. Вирішення колективної трудової суперечки (конфлікта)
Розділ III. Страйк
Розділ IV. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові суперечки (конфлікти)
Розділ V. Заключні положення
Науково-практичний коментар до законодавства України про працю

1-318

внешний вид

Мова:  російська

Рік видання:  2010

Сторінок:  816 формата А4

Ціна:  140 грн.

Коментується вся система законодавства України про працю. За основу при визначенні структури книги взято Кодекс Законів про працю України. Аналіз норм КЗоТ об’єднується з аналізом інших законів і підзаконних актів. Книга може бути корисна для керівників, робітників відділів кадрів і головних бухгалтерів організацій.
Законодавство враховано станом на 1 червня 2010 р.
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України

1-317

внешний вид

Мова:  українська

Рік видання:  2010

В 2-х томах

Сторінок:  800 формата А4

Ціна:  298 грн.

У виданні коментується вся система цивільного законодавства України. За основу при визначенні структури видання взято Цивільний кодекс України 2003 р. Постатейне коментування Цивільного кодексу доповнюється аналізом правових норм, що сформульовані в інших актах цивільного законодавства України.
Видання адресується суддям, адвокатам, юристам, які працюють у правоохоронних органах, на підприємствах, в установах, організаціях.
Законодавство враховано станом на 1 січня 2010 р.