Бухгалтерська література

Оптимізація податкових платежів

Д-216

внешний вид

Мова:  російська

Рік видання:  2012

Ціна:  40 грн.

У книзі розглянуто теоретичні, методичні та практичні основи оптимізації оподаткування суб’єктів господарювання. Викладено авторський матеріал щодо інструментарію податкового планування, ризиків оптимізації. Проілюстровано послідовність організації, проведення, моніторингу та контролю заходів податкового планування. Практична частина включає аналіз найбільш розповсюджених схем оптимізації оподаткування в умовах дії Податкового кодексу Україні.
Для керівників і працівників фінансових і бухгалтерських служб підприємств, податкових консультантів та аудиторів, науковців, аспірантів, викладачів.
Автомобіль на підприємстві: від придбання до ліквідації

5-85

сущность логистики

Мова:  російська

Рік видання:  2013

Ціна:  63 грн.

Книга призвана допомогти у проведенні облікової роботи господарюючим суб’єктам, які мають у власності або на правах тимчасового користування наземні транспортні засоби. Розглянуто порядок проведення реєстрації та техогляду автомобілів, питання документального оформлення і відображення в обліку витрат на експлуатацію автомобілів, списання автомобіля з баланса підприємства. У книзі описаний порядок нарахування та сплати податків і обов’язкових платежів, порядок отримання ліцензії на здійснення транспортних перевезень. Окрема глава присвячена оренді автомобіля як у юридичної, так і у фізичної особи. Наявність прикладів робить книгу зручним посібником для бухгалтера. Для бухгалтерів, економістів, юристів, керівників підприємств, а також фізичних осіб - підприємців.
Оплата праці та інші розрахунки з працівниками підприємства

Д-202

внешний вид

Мова:  російська

Рік видання:  2013

Ціна:  142 грн.

Книгу підготовлено з урахуванням змін у законодавчих та нормативних актах у зв’язку з набуттям чинності Податковим кодексом України. Докладно і всесторонньо розглянуто актуальні питання, пов’язані з розрахунком заробітної плати різних категорій працівників-сумісників, тих, хто працює за цивільно-правовим договором, а також тих, хто заміщає тимчасово відсутніх фахівців. Особливо ретельно розписано механізм нарахування виплат у різних «нестандартних» ситуаціях - наприклад, коли працівник працював понад норму (більше 8 годин), у вихідні чи святкові дні або вночі.
Значну увагу приділено компенсаціям. Роз’яснено, коли та за що їх потрібно виплачувати і як правильно розрахувати їх розмір. Докладно викладено особливості обліку та розрахунку оплати праці працівників підприємств, правове регулювання, нарахування, утримання, а також організацію оплати праці на підприємстві. Видання містить приклади з бухгалтерськими проводками для найповнішого висвітлення питань з обліку заробітної плати.
Довідник штрафів: відповідальність платника податків

Д-218

внешний вид

Мова:  російська

Рік видання:  2012

Ціна:  52 грн.

Зміни, що відбулися за останній рік у податковому законодавстві, не могли не зачепити питання відповідальності за порушення його вимог. З’явилися нові зобов’язання, нові види звітності, нові категорії платників, а отже, актуалізувалися й питання про застосування санкцій, порядок їх застосування та оскарження. Про це і йтиметься у пропонованій книзі. Ви тримаєте в руках довідник відповідальності платника податків з рекомендаціями, що дозволяють у певних випадках уникнути її застосування.
Справжній бухоблік

Д-29

внешний вид

Мова:  російська

Рік видання:  2012

Формат:  А4

Сторінок:  1200

Ціна:  287 грн.

«Справжній бухоблік» містить у собі досвід авторського колективу висококласних бухгалтерів і аудиторів и надасть неоцінну допомогу всім, хто намагається стати професіоналом у своїй справі. Автори відмовилися від догматичних норм обліку і побудували основну частину матеріалу на наскрізному числовому прикладі, максимально наближеному до умов бухгалтера «на передовій». В книзі теорія і методологія бухобліку наводяться в стислому, мінімально необхідному обсязі, а основний упор зроблено на практичних аспектах організації та ведення обліку на підприємствах України. Для бухгалтерів-практиків, аудиторів, фінансових менеджерів, економістів, викладачів і студентів економічних спеціальностей, слухачів програм підвищення кваліфікації, курсів з бухгалтерського обліку та всіх, хто має намір оволодіти бухгалтерським обліком.
Як заповнити первісну документацію

Д-49

внешний вид

Мова:  російська

Рік видання:  2012

Ціна:  55 грн.

Книга є збіркою типових форм первісної документації, які повинні застосовуватися при документальному оформленні господарських операцій, а також містить приклади та рекомендації щодо їх заповнення.
Форми первісної документації згруповано за окремими ділянками обліку господарської діяльності підприємств усіх видів діяльності. Разом з цим, книга містить підрозділи, присвячені підприємствам окремих видів діяльності (первісна документація будівельних підприємств, підприємств громадського харчування, підприємств, що здійснюють комісійну торгівлю, надають побутові послуги).
Перш за все видання корисне для бухгалтера-практика, оскільки допоможе йому уникнути можливих санкцій за застосування бланків документації невстановленої форми.
Здаємо звіти в електронному вигляді: підручник

Д-36

внешний вид

Мова:  російська

Рік видання:  2012

Ціна:  50 грн.

Ця книга для тих, хто йде в ногу з часом і морально готує себе до надання електронної звітності в усі державні органи. У першій главі книги повідомляється про такі технічні можливості, як електронний лист і електронний цифровий підпис, без яких неможливе надання електронного звіта. У другій главі викладені алгоритми складання і надання електронної звітності в ДПІ з використанням різних програм. Третя глава присвячена електронній звітності у Пенсійний фонд і органи статистики. У четвертій главі розглянуто особливості та переваги роботи з програмою «БЕСТ-ЗВІТ». Упевнені, що ця книга стане для вас настільною в процесі опанування нових технологій, які дозволяють істотно економити час, сили та нерви. Для бухгалтерів, керівників, працівників контролюючих органів.
Звітність фізичної особи-підприємця

Д-217

внешний вид

Мова:  російська

Рік видання:  2012

Ціна:  118 грн.

У книзі розглянуто широкий спектр питань, що виникають під час складання та подання звітності фізичними особами-підприємцями. У зручній табличній формі наведено практичні рекомендації щодо правильного оформлення форм податкової звітності, звітності перед Пенсійним фондом та іншими фондами соціального страхування, а також деяких форм статистичної звітності, обов’язок щодо заповнення яких покладено на фізичних осіб-підприємців. Стосовно кожного звіту є покроковий посібник щодо заповнення всіх наявних у ньому реквізитів.
Перевагою цього видання є наявність наочних практичних прикладів щодо заповнення звітів, а також коментарів та детальних прикладів виправлення помилок в них. Крім того, в додатках наведено довідкову інформацію, необхідну для їх заповнення. Особливу увагу приділено специфіці складання звітів, зумовленій змінами, що набули чинності після прийняття Податкового кодексу.
В окремому розділі розглянуто порядок заповнення та подання Декларації єдиного податку - нового звіту, який фізичні особи-підприємці на єдиному податку повинні подавати в зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Податковий кодекс. Коментарі до термінів

Д-207

внешний вид

Мова:  російська

Рік видання:  2011

Ціна:  35 грн.

Основою книги є велика кількість термінів Податкового кодекса України, знання яких необхідне для розуміння податкового законодавства.
Відтепер немає необхідності питати один одного на бухгалтерському форумі, що означає той чи інший термін, тому що для більшості термінів надані ексклюзивні роз’яснення державних органів України, а це вже більш надійніша інформація.
Книга призначена керівникам, економістам, бухгалтерам, приватним підприємцям, працівникам податкових органів, студентам економічних спеціальностей, аспірантам, викладачам ВУЗів.
Податок на доходи фізичних осіб: 175 актуальних запитань та відповідей

Д-210

внешний вид

Мова:  російська

Рік видання:  2011

Ціна:  45 грн.

У книзі розглянуто актуальні питання щодо податку на доходи фізичних осіб. Приділено увагу платникам, об’єктам оподаткування, ставкам податку. Також розглянуто правила обліку матеріальної допомоги, дивідендів, порядок оподаткування доходів нерезидентів.
Окремо висвітлено правила складання та подання податкової звітності, а також відповідальності в разі її неподання. У книзі знайшли своє відображення операції особливого виду, а також правила оподаткування самозайнятих осіб і багато інших питань.
Зручна структура книги та компактне викладення дозволяють читачу знаходити відповіді на запитання, що його цікавлять.
Для працівників компаній, що надають юридичні послуги, керівників, фінансових директорів, бухгалтерів, економістів, аудиторів та інших фахівців підприємств.