Реквізити підприємства

Повне найменування:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Знаки»

Поштова адреса: 61075, м. Харків, вул. Франтішка Крала, 31, к. 47

Тел.: (096) 844-63-55, (095) 397-55-97

E-mail: znaky@ukr.net

Директор: Ачкасов Олександр Петрович


Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції:
серія ДК, номер 3039, видане 27 листопада 2007 р.


Підприємство працює на єдиному податку за ставкою 5%

Нагадуємо, що на книги, плакати, учбові посібники та ін. друковану продукцію ПДВ НЕ НАРАХОВУЄТЬСЯ
незалежно від системи оподаткування продавця