100 посадових інструкцій

На цій сторінці наведено перелік інструкцій, що входять до електронного збірника "100 посадових інструкцій"

Перелік посадових інструкцій керівників і фахівців

Бухгалтер
Головний бухгалтер
Головний диспетчер
Головний економіст
Головний енергетик
Головний зварник
Головний інженер
Головний конструктор
Головний металург
Головний метролог
Головний механік
Головний технолог
Директор з кадрових питань та побуту
Директор комерційний
Директор підприємства
Економіст
Економіст з договірних та претензійних робіт
Економіст з матеріально-технічного забезпечення
Економіст з планування
Економіст з праці
Економіст з фінансової роботи
Економіст із збуту
Завідувач архіву
Завідувач господарства
Завідувач експедиції
Завідувач канцелярії
Завідувач копіювально-розмножувального бюро
Завідувач машинописного бюро
Завідувач науково-технічної бібліотеки
Завідувач складу
Завідувач фотолабораторії
Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
Інженер з інструменту
Інженер з комплектації устаткування
Інженер з метрології
Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів
Інженер з нагляду за будівництвом
Інженер з налагодження й випробувань
Інженер з науково-технічної інформації
Інженер з нормування праці
Інженер з організації керування виробництвом
Інженер з організації та нормування праці
Інженер з охорони навколишнього середовища
Інженер з охорони праці
Інженер з патентної та винахідницької роботи
Інженер з підготовки виробництва
Інженер з підготовки кадрів
Інженер з ремонту
Інженер з якості
Інженер із стандартизації
Інженер-електронік
Інженер-конструктор
Інженер-лаборант
Інженер-програміст
Інженер-технолог
Майстер виробничої дільниці
Майстер контрольний
Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху
Начальник виробничого відділу
Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху
Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом
Начальник відділу збуту (маркетингу)
Начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків
Начальник відділу зовнішньої кооперації
Начальник відділу кадрів
Начальник відділу комплектації устаткування
Начальник відділу матеріально-технічного постачання
Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів
Начальник відділу науково-технічної інформації
Начальник відділу організації праці та заробітної плати
Начальник відділу охорони навколишнього середовища
Начальник відділу охорони праці
Начальник відділу патентної та винахідницької роботи
Начальник відділу підготовки кадрів
Начальник відділу соціального розвитку
Начальник відділу стандартизації
Начальник відділу технічного контролю
Начальник гаража
Начальник господарського відділу
Начальник дослідної лабораторії
Начальник зміни
Начальник зміни обчислювального центру
Начальник інструментального відділу
Начальник котельні
Начальник лабораторії з контролю виробництва
Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом
Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень
Начальник майстерні
Начальник обчислювального центру
Начальник планово-економічного бюро цеху
Начальник планово-економічного відділу
Начальник ремонтного цеху
Начальник технічного відділу
Начальник технологічного бюро цеху
Начальник фінансового відділу
Начальник центральної заводської лабораторії
Начальник цеху
Начальник цеху дослідного виробництва
Начальник юридичного відділу
Юрисконсульт