Практика трудових відносин: від прийняття до звільнення

Д-37

внешний вид

Мова:  російська

Рік видання:  2009

Ціна:  47 грн.

Книга присвячена організаційним питанням трудових відносин на підприємствах різних форм власності. В ній викладені вимоги щодо укладення й підписання колективних договорів, порядка укладення та розторгнення трудових договорів і трудових угод, порядка ведення трудових книжок з урахуванням норм законодавчих актів. Наведені приклади оформлення трудових книжок і записів в них, а також оформлення наказів, заяв, особистих карток робітників, приклади розрахунку чисельності персонала, складення штатного розкладу, визначені порядок і терміни припинення трудового договора. Приділено увагу питанню внутрішнього трудового розпорядка на підприємстві. Також розглянуто професії, виробництва та організації, робітники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Особливу увагу приділено відповідальності працівників за порушення положень трудового законодавства. Для керівників, працівників кадрових служб, осіб, відповідальних за ведення кадрової документації на підприємстві, а також фізичних осіб - підприємців.