Алфавитный указатель

На этой странице представлены все издания из каталога продукции издательства «Знаки», перечисленные в алфавитном порядке:

Автомобиль на предприятии: от приобретения до ликвидации (5-85)
Автомобильные подъемники и вышки (1-182)
Автотранспорт (ТО і ПР). Комплект плакатів. 15 шт. формата А2 (П-7)
Автотранспортне підприємство. Комплект плакатів. 20 шт. формата А2 (П-6)
Агітаційні плакати з охорони праці. Комплект плакатів. 15 шт. формата А3 (П-57)
Альбом бухгалтерских проводок (Д-42)
Архивное дело на предприятии (Д-91)
Атлас автодорог Украины. Восток (1:250000) (К-12)
Атлас автодорог Украины. Юг (1:250000) (К-14)
Атлас автомобильных дорог Европы (1:3500000) (К-41)
Атлас автомобильных дорог Украины (1:1000000) (К-7)
Атлас автомобильных дорог Украины (1:500000) (К-9)
Атлас автомобільних шляхів Європи (1:3500000) (К-10)
Атлас автомобільних шляхів України (1:1000000) (К-6)
Атлас автомобільних шляхів України (1:500000) (К-8)
Атлас автошляхів України. Північ-Центр (1:250000) (К-11)
Безпека об’єктів будівництва. Нормативні документи (4-16)
Безпека руху автомобільного транспорту (5-35)
Будова й експлуатація автомобілів. Підручник (5-99)
Бюджетирование на современном предприятии, или Как эффективно управлять финансами (Д-56)
Вантажно-розвантажувальні роботи. Комплект плакатів. 20 шт. формата А2 (П-10)
Вахтовий журнал машиніста крана (Ж-23)
Вахтовий журнал машиніста підйомника (Ж-24)
Вахтовий журнал приймання і здавання зміни машиністами крана (Ж-20)
Вимоги до ефективного використання газу та охорони навколишнього середовища при проведенні налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні (2-36)
Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд (4-18)
Виробнича інструкція електромеханіка, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфтів та є відповідальним за їх справний стан (1-98)
Відповідальному за пожежну безпеку (документи для практичної роботи) (10-38)
Вогнегасники та порядок приведення їх у дію. Плакат формата А3 (П-40)
Всё об учете затрат на производственном предприятии (Д-76)
Всё об учете и организации розничной торговли (7-11)
ВЭД: бухгалтерский и налоговый учет в подробностях (Д-183)
Газопостачання у запитаннях і відповідях. Будівництво, експлуатація (2-64)
Газопостачання. ДБН В2.5-20-2001 (2-35)
Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та завантаженості трудового процесу (9-12)
Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення (9-117)
ГКД 34.35.603-95. Техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ (2-220)
Господарський кодекс України (1-158)
ДБН А.3.2-2-2009 ССБТ. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения (4-33)
ДБН В.2.5-23:2010. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення (4-30)
Деревообробка. Комплект плакатів. 20 шт. формата А2 (П-5)
Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (1-21)
Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації (9-87)
Державні санітарні правила для ковальсько-пресових цехів (2-148)
Державні санітарні правила і норми для підприємств щодо виробництва і розливу мінеральних і штучно-мінералізованих вод (2-179)
Державні санітарні правила і норми при роботі з джерелами електромагнітних полів (9-86)
Дефектоскопия сварных швов и стальных канатов. Настольная книга дефектоскописта (1-214)
Дії персоналу під час виникнення пожежі. Плакат (П-17)
Довідково-інформаційний посібник з питань охорони праці для керівників підприємств, організацій, установ, служб охорони праці, профкомітетів України (1-304)
Довідник стропальника (1-181)
Договоры в хозяйственной деятельности (Д-33)
Договоры в хозяйственной деятельности. CD-диск (А-9)
Документація з охорони праці та пожежної безпеки. Рекомендації (1-272)
Допуски и посадки. Справочник (Д-86)
Дорожно-транспортные происшествия (5-124)
ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (4-31)
Единые правила безопасности при взрывных работах (1-64)
Екзаменаційні білети з Правил безпеки дорожнього руху (категорія A, B) (5-23)
Екзаменаційні білети з Правил безпеки дорожнього руху (категорія C, D) (5-133)
Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі (5-97)
Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі (5-9)
Електробезпека на виробництві (1-273)
Електробезпека. Альбом - наочний посібник формата А3 (П-9)
Електробезпека. Комплект плакатів. 20 шт. формата А2 (П-8)
Електронний збірник інструкцій з охорони праці. CD-диск (А-2)
Електронний збірник посадових інструкцій з урахуванням вимог охорони праці. CD-диск (А-3)
Если к Вам пришли с проверкой... (Д-110)
Європа. Політична карта (на планках) (158х108 см) (К-44)
Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці (1-49)
Журнал авторського нагляду за будівництвом (Ж-37)
Журнал антикорозійного захисту зварних з’єднань (Ж-75)
Журнал ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (Ж-80)
Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту (Ж-81)
Журнал виконання антикорозійних робіт (Ж-74)
Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми (Ж-31)
Журнал виявлення небезпек на робочих місцях (Ж-14)
Журнал відвідування та огляду АЗС посадовими особами (Ж-52)
Журнал вхідного контролю (Ж-42)
Журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів конструкцій та виробів (Ж-43)
Журнал выдачи и возврата спецодежды (Ж-64)
Журнал выдачи путевых листов (Ж-48)
Журнал допуска на проведение газоопасных работ (Ж-33)
Журнал замонолічування монтажних стиків та вузлів (Ж-38)
Журнал зварювальних робіт (Ж-27)
Журнал здавання-приймання чергувань оперативним (черговим) персоналом (Ж-70)
Журнал змінних завдань та щозмінного інструктажу з охорони праці (Ж-39)
Журнал нівелювання підкранових колій (Ж-21)
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві (Ж-4)
Журнал обліку медичних оглядів (Ж-62)
Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС (Ж-58)
Журнал обліку недоліків і порушень, виявлених при оперативному контролі (Ж-8)
Журнал обліку обладнання, інвентарю та майна АЗС (Ж-57)
Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь) (Ж-63)
Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями (Ж-11)
Журнал обліку та зберігання засобів захисту (Ж-65)
Журнал обліку та огляду такелажних засобів механізмів та пристроїв (Ж-19)
Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів і агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці (Ж-16)
Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установок пожежної автоматики (Ж-68)
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та перенос. світильників (Ж-29)
Журнал оглядів ремонту каналізаційної мережі АЗС (Ж-51)
Журнал огляду електроустановок АЗС (Ж-55)
Журнал огляду елементів спеціальних страхувальних засобів (Ж-83)
Журнал огляду та ремонту будівель і споруд АЗС (Ж-54)
Журнал оперативного контролю за станом охорони праці (Ж-7)
Журнал осмотров грузоподъемных механизмов, захватных и чалочных приспособлений, тросов, стропов (Ж-25)
Журнал перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з групою електробезпеки І (Ж-30)
Журнал перевірки знань оперативного (чергового) персоналу (Ж-67)
Журнал перевірки стану охорони праці (Ж-6)
Журнал перевірки стану охорони праці на АЗС (Ж-53)
Журнал періодичного огляду тари (Ж-35)
Журнал приема-передачи смены лифтеров (Ж-26)
Журнал приймання і здачі зміни машиністами (операторами) котелень (Ж-73)
Журнал приймання та огляду риштувань та помостів (Ж-36)
Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки (Ж-28)
Журнал регистрации выданных разрешений (Ж-72)
Журнал регистрации инструктажей по вопросам ОТ для учащихся, воспитанников, студентов (Ж-5)
Журнал реєстрації аварій (Ж-12)
Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом (Ж-50)
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (Ж-1)
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки (Ж-79)
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Ж-2)
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (Ж-66)
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві (Ж-3)
Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт (Ж-32)
Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру (Ж-15)
Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (Ж-13)
Журнал реєстрації результатів огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв АЗС (Ж-56)
Журнал реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском (Ж-18)
Журнал робіт з монтажу будівельних конструкцій (Ж-40)
Журнал технічного обслуговування зворотних та вогнезатримуючих клапанів системи вентиляції (Ж-76)
Журнал технічного огляду випробного стенда (Ж-71)
Журнал триступеневого контролю з охорони праці і техніки безпеки (Ж-10)
Журнал учета выезда и заезда автомобилей в гараж (Ж-47)
Журнал учета дорожно-транспортных происшествий (Ж-60)
Журнал учета ежемесячных инструктажей по безопасности движения с водительским составом (Ж-46)
Журнал учета мероприятий по безопасности движения, проводимых в учреждении, организации, предприятии (Ж-59)
Журнал учета нарушений правил дорожного движения (Ж-61)
Журнал учета ремонта трубопровода (Ж-69)
Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв (Ж-49)
Загальний журнал виконання будівельних робіт (Ж-41)
Загальнодержавна программа поводження з токсичними відходами (9-11)
Загальнооб’єктова інструкція з пожежної безпеки (автотранспортні підприємства) (И-108)
Загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки (И-107)
Закон України "Про автомобільний транспорт" (1-7)
Закон України "Про відпустки" (1-298)
Закон України "Про дорожній рух" (1-219)
Закон України "Про екологічний аудит" (1-172)
Закон України "Про екологічну експертизу" (1-170)
Закон України "Про електроенергетику" (1-5)
Закон України "Про енергозбереження" (1-152)
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (1-17)
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (1-18)
Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" (1-4)
Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (1-11)
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1-15)
Закон України "Про охорону праці" (1-2)
Закон України "Про пенсійне забезпечення" (1-19)
Закон України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (1-220)
Закон України "Про транспорт" (1-6)
Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів. В 3 томах (1-105)
Заміна електродвигунів. Технологічна інструкція (1-168)
Заміна світлового табло, світлових покажчиків, плафона та ламп освітлення купе кабіни. Технологічна інструкція (1-169)
Засоби захисту під час експлуатації енергоустановок. Норми річної потреби (2-233)
Засоби індівідуального захисту та електрозахисні засоби. Запитання, відповіді, тести (1-115)
Захист атмосфери від шкідливих промислових викидів (9-52)
Збірник інструкцій з охорони праці для професій і робіт в будівельному виробництві. В 2-х томах (4-4)
Збірник нормативно-правових документів для головного енергетика підприємства (2-223)
Збірник примірних інструкцій з охорони праці в деревообробній промисловості (2-47)
Зведені періодичність та обсяг ремонтів, оглядів і випробувань електрообладнання підприємств (1-337)
Земельний кодекс України (1-14)
Зміни до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (1-316)
Зразки юридичних документів. Довідник (Д-20)
Инвентаризация (Д-71)
Инструктивные материалы по технике безопасности при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов ТЭС и АЭС (2-31)
Инструкция об охране труда при выполнении работ по монтажу технологического оборудования. Общие требования безопасности (2-143)
Инструкция по технике безопасности при эксплуатации кислородных станций (1-69)
Інструкція вступного інструктажу з охорони праці (И-2)
Інструкція для осіб, які відповідають за пожежну безпеку приміщень перед їх закриттям. Плакат (П-18)
Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві (2-30)
Інструкція з електробезпеки при експлуатації пересувних інвентарних будівель (вагончиків) (И-93)
Інструкція з навчання працівників шахт (2-97)
Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів (2-129)
Інструкція з ОП акумуляторника (И-193)
Інструкція з ОП апаратника приготування хімічних розчинів (И-314)
Інструкція з ОП арматурника (И-172)
Інструкція з ОП асфальтобетонника-варильника (И-67)
Інструкція з ОП бурильника капітального ремонту свердловин (И-277)
Інструкція з ОП буфетника (И-340)
Інструкція з ОП вальника дерев (И-51)
Інструкція з ОП вантажника (И-121)
Інструкція з ОП вантажника готової хлібобулочної продукції (И-446)
Інструкція з ОП верстатника-розпилювача, зайнятого подовжнім розкроєм пиломатеріалів (И-255)
Інструкція з ОП вивантажувача вогнетривких матеріалів з печей (И-451)
Інструкція з ОП випалювача на печах (И-453)
Інструкція з ОП вогнетривника (И-24)
Інструкція з ОП водія автобуса (И-209)
Інструкція з ОП водія автомобіля внутрішньозаводського транспорту (И-206)
Інструкція з ОП водія автонавантажувача (И-136)
Інструкція з ОП водія вантажного автомобіля (И-200)
Інструкція з ОП водія електро- та автовізка (И-207)
Інструкція з ОП водія електронавантажувача, електрокара (И-135)
Інструкція з ОП водія легкового автомобіля (И-201)
Інструкція з ОП водія при перевезенні людей на вантажному автомобілі (И-204)
Інструкція з ОП водія снігоприбиральних машин (И-403)
Інструкція з ОП вулканізаторника (И-192)
Інструкція з ОП газозварника (газорізальника) (И-154)
Інструкція з ОП гальваніка (И-47)
Інструкція з ОП гардеробника (И-78)
Інструкція з ОП глазурувальника (И-437)
Інструкція з ОП готувача маси вогнетривких підприємств (И-454)
Інструкція з ОП готувача сумішей (И-433)
Інструкція з ОП готувача харчової сировини та матеріалів (И-436)
Інструкція з ОП для апаратника термічного оброблення ковбасних виробів і м’ясопродуктів (И-408)
Інструкція з ОП для асфальтоукладача (И-272)
Інструкція з ОП для бетоняра (И-158)
Інструкція з ОП для вантажника по навантаженню і розвантаженню їдких речовин (И-122)
Інструкція з ОП для випробувача герметичності (гідравличним або повітряним тиском) (И-20)
Інструкція з ОП для виробника натуральної ковбасної оболонки (И-409)
Інструкція з ОП для водія автомобіля при перевезенні вибухових матеріалів (И-203)
Інструкція з ОП для водія транспортно-прибиральної машини (И-30)
Інструкція з ОП для грохотника (И-74)
Інструкція з ОП для двірника (И-75)
Інструкція з ОП для електрозварника точкового зварювання (И-157)
Інструкція з ОП для електромеханіка торговельного та холодильного обладнання (И-92)
Інструкція з ОП для електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту та автоматики (И-262)
Інструкція з ОП для землекопа (И-163)
Інструкція з ОП для ізолювальника (И-16)
Інструкція з ОП для ізолювальника на гідроізоляції при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг (И-15)
Інструкція з ОП для інструктажу на І групу з електробезпеки (И-90)
Інструкція з ОП для каменотеса (И-176)
Інструкція з ОП для кур’єра (И-80)
Інструкція з ОП для кухонного робітника (И-333)
Інструкція з ОП для кухонь і їдалень закладів системи охорони здоров'я (И-339)
Інструкція з ОП для лаборанта дорожньої лабораторії (И-273)
Інструкція з ОП для лаборантів хімічного аналізу, які працюють на об’єктах магістрального транспорту газа (И-420)
Інструкція з ОП для лакувальника електроізоляційних виробів та матеріалів (И-34)
Інструкція з ОП для лицювальника-мармурника (И-183)
Інструкція з ОП для майстра манікюрного кабінету (И-328)
Інструкція з ОП для маляра (И-161)
Інструкція з ОП для мастильника автомобіля (И-208)
Інструкція з ОП для машиніста (оператора) змішувача асфальтобетону (И-275)
Інструкція з ОП для машиніста (помічника машиніста) тепловоза (И-281)
Інструкція з ОП для машиніста автогудронатора (И-68)
Інструкція з ОП для машиніста дорожнього котка (И-274)
Інструкція з ОП для машиніста електролебідки (И-128)
Інструкція з ОП для машиніста маркувальної машини для розмітки автомобільних доріг (И-276)
Інструкція з ОП для машиніста окислювальної установки по переробці гудрону в бітум (И-69)
Інструкція з ОП для машиніста стрічкового транспортера (транспортувальника) (И-70)
Інструкція з ОП для машиністів холодильних установок (И-55)
Інструкція з ОП для механіка рефрижераторних секцій (И-31)
Інструкція з ОП для монтажника будівельних машин та механізмів (И-71)
Інструкція з ОП для монтажника санітарно-технічних систем і устаткування (И-72)
Інструкція з ОП для монтажника технологічного устаткування (И-83)
Інструкція з ОП для монтера колії (И-284)
Інструкція з ОП для муляра (И-160)
Інструкція з ОП для обрублювача сучків (И-411)
Інструкція з ОП для оглядачів та слюсарів з ремонту рухомого складу (И-283)
Інструкція з ОП для оператора дощувальних машин (И-50)
Інструкція з ОП для оператора монтажно-поршневого пістолета (И-144)
Інструкція з ОП для оператора сушильних газових камер (деревообробка) (И-253)
Інструкція з ОП для оператора сушильних парових камер (деревообробка) (И-252)
Інструкція з ОП для операторів копіювальних апаратів (И-400)
Інструкція з ОП для персоналу котелень з тиском не вище 0,07 МПа (И-42)
Інструкція з ОП для персоналу пралень (И-329)
Інструкція з ОП для піскострумника (дробеструмника) (И-33)
Інструкція з ОП для плавильників кольорових металів та сплавів (И-222)
Інструкція з ОП для прасувальника (при роботі електропраскою) (И-54)
Інструкція з ОП для працівників (вантажників), зайнятих навантаженням і розвантаженням вибухонебезпечних і пожежонебезпечних речовин і матеріалів (И-123)
Інструкція з ОП для пресувальників і ливарників пластмас (И-61)
Інструкція з ОП для приймальника товарів (И-335)
Інструкція з ОП для прийомоздавальника вантажу і багажу (И-32)
Інструкція з ОП для промивальника-пропарювача цистерн (И-58)
Інструкція з ОП для рамника (И-162)
Інструкція з ОП для різальника каменю (И-178)
Інструкція з ОП для різальника скла (И-418)
Інструкція з ОП для робітника, зайнятого вивантаженням бітуму (гудрону, дьогтю) (И-127)
Інструкція з ОП для робітників, зайнятих експлуатацією мереж водопостачання та каналізації (И-57)
Інструкція з ОП для складача поїздів (И-282)
Інструкція з ОП для слюсаря з виготовлення та монтажу промислової вентиляції (И-39)
Інструкція з ОП для слюсаря з ремонту і експлуатації газового устаткування (И-268)
Інструкція з ОП для слюсаря по налагодженню та технічному обслуговуванню теплотехнічного обладнання (И-59)
Інструкція з ОП для слюсаря-інструментальника (И-38)
Інструкція з ОП для сторожа (И-36)
Інструкція з ОП для такелажника (И-124)
Інструкція з ОП для терміста при роботі на електропечах (И-56)
Інструкція з ОП для токаря-револьверника (И-225)
Інструкція з ОП для токаря-розточувальника (И-226)
Інструкція з ОП для фаршомісильника (И-410)
Інструкція з ОП для хлораторника (И-60)
Інструкція з ОП для шліфувальника (И-227)
Інструкція з ОП для шляхових робітників (И-271)
Інструкція з ОП для штампувальника (И-228)
Інструкція з ОП дозувача харчової продукції (И-438)
Інструкція з ОП дріжджовика (И-441)
Інструкція з ОП дріжджовика, який обслуговує зварювальну машину (И-421)
Інструкція з ОП друкаря флексографічного друку (И-302)
Інструкція з ОП електрозварника ручного зварювання (И-155)
Інструкція з ОП електромеханіка, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфтів (И-44)
Інструкція з ОП електромонтажника по освітленню та освітлювальних мережах (И-91)
Інструкція з ОП електромонтера (И-87)
Інструкція з ОП жерстяника (И-223)
Інструкція з ОП завантажувача-вивантажувача харчової продукції (И-423)
Інструкція з ОП запайника ампул (И-311)
Інструкція з ОП ІТР, які здійснюють нагляд за утриманням вантажопідіймальних кранів (И-130)
Інструкція з ОП касира (касові апарати) (И-344)
Інструкція з ОП коваля-молотобійця (И-230)
Інструкція з ОП комірника (И-35)
Інструкція з ОП комірника складу хімічних, легкозаймистих, горючих та інших небезпечних і шкідливих речовин і матеріалів (И-102)
Інструкція з ОП кондитера (И-434)
Інструкція з ОП контролера харчової продукції (И-432)
Інструкція з ОП кочегара виробничих печей хлібного цеха (И-426)
Інструкція з ОП кранівника баштового крана (И-117)
Інструкція з ОП кранівника козлового крана (И-116)
Інструкція з ОП кранівників (машиністів) мостових кранів (И-115)
Інструкція з ОП кухаря (И-341)
Інструкція з ОП лаборанта хіміко-бактеріального аналізу (И-428)
Інструкція з ОП лаборанта хімічного аналізу (И-309)
Інструкція з ОП ліфтерів і провідників пасажирських і вантажних ліфтів (И-45)
Інструкція з ОП майстра з ремонту телевізорів (И-331)
Інструкція з ОП маляра по фарбуванню автомобілів (И-199)
Інструкція з ОП машиніста автогрейдера (И-205)
Інструкція з ОП машиніста автокрана (И-118)
Інструкція з ОП машиніста автоскрепера (И-184)
Інструкція з ОП машиніста будівельних підйомників (И-129)
Інструкція з ОП машиніста бульдозера (И-166)
Інструкція з ОП машиніста вантажопідіймальних електролебідок (И-119)
Інструкція з ОП машиніста дробильних установок (И-280)
Інструкція з ОП машиніста екскаватора (И-165)
Інструкція з ОП машиніста мийних машин (И-425)
Інструкція з ОП машиніста млинів (И-25)
Інструкція з ОП машиніста навантажувальної машини (И-112)
Інструкція з ОП машиніста пересувного компресора (И-401)
Інструкція з ОП машиніста пересувної електростанції (И-88)
Інструкція з ОП машиніста підіймача (И-29)
Інструкція з ОП машиніста піскорозкидувача (И-49)
Інструкція з ОП машиніста протиральної машини (И-347)
Інструкція з ОП машиніста пруфера (И-424)
Інструкція з ОП машиніста розфасувально-пакувальних машин (И-17)
Інструкція з ОП машиніста розфасувально-пакувальних машин (И-439)
Інструкція з ОП машиніста розчиномішалки (И-190)
Інструкція з ОП машиніста розчинонасоса (И-189)
Інструкція з ОП машиніста стаціонарної компресорної установки (И-404)
Інструкція з ОП машиніста сублімаційних установок (И-316)
Інструкція з ОП машиніста технологічних компресорів з електроприводом (И-18)
Інструкція з ОП машиніста тістомісильних машин (И-442)
Інструкція з ОП машиніста тістообробних машин (И-443)
Інструкція з ОП машиніста тракторного навантажувача (И-46)
Інструкція з ОП машиніста трубоукладача (И-164)
Інструкція з ОП машиніста штукатурної станції "Салют" (И-175)
Інструкція з ОП машиніста, який обслуговує бетоноукладальні машини та механізми (И-186)
Інструкція з ОП машиніста-оператора котелень (на твердому та газовому паливі) (И-43)
Інструкція з ОП машиністів гідропідйомників і телескопічних вишок (И-120)
Інструкція з ОП медичного персоналу кабінетів електро- і світлолікування (И-320)
Інструкція з ОП мийника посуду (И-342)
Інструкція з ОП мийника посуду і ампул (И-313)
Інструкція з ОП мідника (И-224)
Інструкція з ОП монтажника залізобетонних конструкцій (И-65)
Інструкція з ОП монтажника металоконструкцій (И-66)
Інструкція з ОП монтера захисту підземних трубопроводів від корозії (И-21)
Інструкція з ОП монтувальника шин (И-194)
Інструкція з ОП моториста цементувального апарата (И-188)
Інструкція з ОП на термоклейкому палітурному апараті (И-308)
Інструкція з ОП наповнювача ампул (И-312)
Інструкція з ОП наповнювача балонів автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (И-28)
Інструкція з ОП обжарювача харчових продуктів (И-435)
Інструкція з ОП оператора газорозподільних станцій (И-257)
Інструкція з ОП оператора з добування нафти і газу (И-279)
Інструкція з ОП оператора магістральних газопроводів (И-455)
Інструкція з ОП оператора поточної лінії формування хлібних виробів (И-447)
Інструкція з ОП оператора пункту заміру газу (И-256)
Інструкція з ОП оператора установки безтарного зберігання сировини (И-444)
Інструкція з ОП осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами (И-131)
Інструкція з ОП осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані (И-132)
Інструкція з ОП охоронника внутрішнього (И-76)
Інструкція з ОП охоронника зовнішнього (И-77)
Інструкція з ОП паркетника (И-179)
Інструкція з ОП пекаря (И-427)
Інструкція з ОП пекаря-кондитера (И-338)
Інструкція з ОП переглядача ампул із ін’єкційними розчинами (И-317)
Інструкція з ОП перукаря (И-327)
Інструкція з ОП під час введення в експлуатацію ГРП, ШРП (И-264)
Інструкція з ОП під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварин (И-292)
Інструкція з ОП під час виконання аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами (И-351)
Інструкція з ОП під час виконання бурових і шурфових робіт на газопроводах (И-456)
Інструкція з ОП під час виконання газонебезпечних робіт (И-1)
Інструкція з ОП під час виконання ізоляційних робіт (И-265)
Інструкція з ОП під час виконання продувки і випробування повітрям закінчених будівництвом міських газопроводів (И-266)
Інструкція з ОП під час виконання робіт в колодязях (И-259)
Інструкція з ОП під час виконання робіт в садах і на виноградниках (И-291)
Інструкція з ОП під час виконання робіт з використанням ацетиленового генератора (И-150)
Інструкція з ОП під час виконання робіт з підключення побутового газового лічильника (И-263)
Інструкція з ОП під час виконання робіт з приєднання нових газопроводів до діючих (И-267)
Інструкція з ОП під час виконання робіт із застосуванням паяльних ламп (И-139)
Інструкція з ОП під час виконання робіт із пестицидами та агрохімікатами (И-288)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на барабанних лакірувальних верстатах (И-247)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на дискових і барабанних шліфувальних деревообробних верстатах (И-240)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на заточувальному верстаті (И-215)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на кромкополірувальних верстатах (И-245)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поздожнього розкроювання пиломатеріалів (И-239)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поперечного розкроювання пиломатеріалів та обрізування деталей за розмірами (И-238)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах та лініях розкроювання листових і плитних матеріалів (И-236)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на лаконаливних машинах (И-246)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на лініях калібрування і шліфування деревних плитних матеріалів (И-242)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів (И-243)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів (И-241)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на свердлильних деревообробних верстатах (И-249)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на столярних стрічкопиляльних верстатах (И-237)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на стругальних деревообробних верстатах (И-234)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на фрезерних та фрезерно-карусельних деревообробних верстатах (И-233)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на фугувальних деревообробних верстатах (И-235)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на циліндрових і широкострічкових шліфувальних деревообробних верстатах (И-248)
Інструкція з ОП під час виконання робіт на шипорізальних деревообробних верстатах (И-250)
Інструкція з ОП під час виконання робіт під час пуску газу в житлові будинки і комунально-побутові об’єкти (И-260)
Інструкція з ОП під час виконання робіт по нанесенню лакофарбових матеріалів в камерах для пневматичного розпилювання (И-244)
Інструкція з ОП під час виконання робіт ручним електроінструментом (И-137)
Інструкція з ОП під час виконання робіт у захищеному грунті (И-295)
Інструкція з ОП під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних газів (И-294)
Інструкція з ОП під час виконання робіт у птахівництві (И-286)
Інструкція з ОП під час виконання ручних земляних робіт (И-159)
Інструкція з ОП під час виконання ручних робіт у рослинництві (И-285)
Інструкція з ОП під час виконання токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів (И-218)
Інструкція з ОП під час виконання шиномонтажних робіт на транспортних засобах (И-196)
Інструкція з ОП під час догляду за тваринами (И-287)
Інструкція з ОП під час доробки та закладання на зберігання плодоовочевої продукції (И-290)
Інструкція з ОП під час механічного та ручного доїння (И-293)
Інструкція з ОП під час монтажу кабельних мереж (И-84)
Інструкція з ОП під час монтажу розподільчих устаткувань (И-86)
Інструкція з ОП під час монтажу силових трансформаторів (И-85)
Інструкція з ОП під час обслуговування та ремонту електрообладнання напругою до 1000 В (И-81)
Інструкція з ОП під час перевезення людей автотранспортом (И-191)
Інструкція з ОП під час перевірки щільності підземних газопроводів, газопроводів дворових вводів, сходових клітин, інших будинкових газопроводів (И-261)
Інструкція з ОП під час післязбиральної доробки зерна (И-289)
Інструкція з ОП під час приготування та роздачі кормів (И-296)
Інструкція з ОП під час приймання, зберігання й видачі пально-мастильних матеріалів та заправлення ними машин (И-211)
Інструкція з ОП під час проведення комплексного приладового обстеження газопроводів (И-269)
Інструкція з ОП під час робіт із застосуванням домкратів (И-197)
Інструкція з ОП під час робіт із застосуванням драбин (И-168)
Інструкція з ОП під час робіт із застосуванням риштувань та помостів (И-167)
Інструкція з ОП під час роботи на деревообробних верстатах (И-232)
Інструкція з ОП під час роботи на розчиномішалках і бетономішалках (И-419)
Інструкція з ОП під час роботи у силосах і бункерах (И-449)
Інструкція з ОП підсобного робітника (И-37)
Інструкція з ОП плиточника-лицювальника (И-181)
Інструкція з ОП покрівельника (И-177)
Інструкція з ОП помічника бурильника капітального ремонту свердловин (И-278)
Інструкція з ОП пресувальника вогнетривких підприємств (И-23)
Інструкція з ОП при антисептуванні деревини (И-254)
Інструкція з ОП при виконанні антикорозійних робіт (И-405)
Інструкція з ОП при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт (И-113)
Інструкція з ОП при виконанні комплексного капітального ремонту будинків та інших споруд (И-169)
Інструкція з ОП при виконанні робіт в рентгенологічному відділенні (кабінеті) (И-319)
Інструкція з ОП при виконанні робіт із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів та шкідливих речовин (И-98)
Інструкція з ОП при виконанні робіт із санітарної обробки за допомогою бактерицидних опромінювачів (И-105)
Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті (И-182)
Інструкція з ОП при водолікуванні (И-324)
Інструкція з ОП при встановленні та випробуванні абразивних кругів (И-220)
Інструкція з ОП при газовому різанні металобрухту (И-156)
Інструкція з ОП при експлуатації автоклавів (И-6)
Інструкція з ОП при експлуатації балонів (И-152)
Інструкція з ОП при експлуатації електроустановок (загальні вимоги) (И-82)
Інструкція з ОП при заготівлі кормів (И-299)
Інструкція з ОП при заправці автомобіля зрідженим вуглеводним газом (пропан-бутановою сумішшю) на АГНКС (И-213)
Інструкція з ОП при заправці автомобіля стисненим природним газом на АГНКС (И-212)
Інструкція з ОП при збиранні зернових культур комбайнами (И-415)
Інструкція з ОП при користуванні електропобутовими приладами (И-140)
Інструкція з ОП при косінні вручну (И-416)
Інструкція з ОП при монтажі і демонтажі металевих трубчастих риштувань (И-173)
Інструкція з ОП при обкачуванні та жилуванні м’яса (И-407)
Інструкція з ОП при обробці виробничих приміщень і обладнання дезінфікуючими розчинами (И-104)
Інструкція з ОП при обслуговуванні установок газотранспортного осаджування кремнію (И-147)
Інструкція з ОП при обстеженні конструкцій методом гамма-дефектоскопії (И-171)
Інструкція з ОП при організації ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах (И-146)
Інструкція з ОП при організаціїї експлуатації вантажопідіймальних машин, які не підлягають реєстрації в Держнаглядохоронпраці (И-114)
Інструкція з ОП при очищені дахів будівель (споруд) від снігу (И-5)
Інструкція з ОП при очищенні литва в галтувальних барабанах (И-4)
Інструкція з ОП при прибиранні та утримуванні будівель та нежилих споруд (И-349)
Інструкція з ОП при приготуванні дезінфікуючих розчинів (И-106)
Інструкція з ОП при приготуванні миючих і дезінфікуючих розчинів (И-103)
Інструкція з ОП при проведенні вогневих робіт (И-153)
Інструкція з ОП при протиранні скла, стін і пилососних роботах (И-348)
Інструкція з ОП при роботі в закритих просторах (И-185)
Інструкція з ОП при роботі в кабінетах стоматологічного профілю (И-321)
Інструкція з ОП при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях (И-322)
Інструкція з ОП при роботі в теплицях (И-301)
Інструкція з ОП при роботі з вантажопідіймальними машинами, які керуються з підлоги (И-133)
Інструкція з ОП при роботі з епоксидним клеєм (И-101)
Інструкція з ОП при роботі з етилованим бензином (И-100)
Інструкція з ОП при роботі з кислотами (И-96)
Інструкція з ОП при роботі з кислотами та їдкими речовинами (И-94)
Інструкція з ОП при роботі з метанолом (И-99)
Інструкція з ОП при роботі з метиловим спиртом (И-95)
Інструкція з ОП при роботі з мінеральними добривами (И-300)
Інструкція з ОП при роботі з ручним пневмоінструментом (И-141)
Інструкція з ОП при роботі з ручними візками (И-3)
Інструкція з ОП при роботі з ручними електричними машинами та переносними електричними світильниками (И-138)
Інструкція з ОП при роботі з трихлоретиленом і вуглецем чотирихлористим (И-97)
Інструкція з ОП при роботі на бітумоплавильних установках (И-73)
Інструкція з ОП при роботі на вертикально-лісопильних рамах (И-402)
Інструкція з ОП при роботі на двостояковому гвинтовому автомобільному підйомнику (И-202)
Інструкція з ОП при роботі на дифузійних печах (И-148)
Інструкція з ОП при роботі на друкарських машинах типу Romayor (И-304)
Інструкція з ОП при роботі на копіювально-розмножувальних апаратах типу "Ризограф" (И-305)
Інструкція з ОП при роботі на механічній ножівці (И-142)
Інструкція з ОП при роботі на обладнанні для нанесення порошкових фарб (И-151)
Інструкція з ОП при роботі на персональних електронно-обчислювальних машинах (И-149)
Інструкція з ОП при роботі на підмітально-всмоктувальній машині (И-350)
Інструкція з ОП при роботі на плоскодрукарських машинах високого друку (И-412)
Інструкція з ОП при роботі на прес-ножицях (И-143)
Інструкція з ОП при роботі на пресах холодного штампування (И-221)
Інструкція з ОП при роботі на розкрійних машинах (И-332)
Інструкція з ОП при роботі на самопідйомних колисках (И-134)
Інструкція з ОП при роботі на скляному обладнанні (И-145)
Інструкція з ОП при роботі на тракторах, машинно-тракторних агрегатах і самохідних шасі в зимовий час (И-417)
Інструкція з ОП при роботі на швацьких машинах (И-345)
Інструкція з ОП при розвантажуванні залізничних вагонів (И-126)
Інструкція з ОП при силосуванні (И-413)
Інструкція з ОП при скиртуванні (И-414)
Інструкція з ОП при склінні та герметизації теплиць (И-7)
Інструкція з ОП при транспортуванні землерийних машин (И-210)
Інструкція з ОП при фальцюванні листів (И-306)
Інструкція з ОП при шитті книг і брошур нитками (И-307)
Інструкція з ОП прибиральника виробничих приміщень (И-346)
Інструкція з ОП приймальника-здавальника харчової продукції (И-429)
Інструкція з ОП приладиста контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (И-22)
Інструкція з ОП продавця м’яса (И-334)
Інструкція з ОП продавця непродовольчих товарів (И-337)
Інструкція з ОП продавця продовольчих товарів (И-336)
Інструкція з ОП продавця продовольчих товарів (И-448)
Інструкція з ОП регенераторника відпрацьованих мастил (И-19)
Інструкція з ОП рихтувальника кузовів (И-198)
Інструкція з ОП різальника ампул і трубок (И-318)
Інструкція з ОП різальника по металу (И-229)
Інструкція з ОП різальника харчової продукції (И-422)
Інструкція з ОП робітника по складу (И-64)
Інструкція з ОП свердляра (И-231)
Інструкція з ОП скляра (И-180)
Інструкція з ОП слюсаря будівельного (И-170)
Інструкція з ОП слюсаря з виготовлення деталей для санітарно-технічних систем (И-14)
Інструкція з ОП слюсаря з ремонту автомобілів (И-195)
Інструкція з ОП слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин (И-270)
Інструкція з ОП слюсаря з ремонту і обслуговування систем вентиляції і кондиціонування (И-11)
Інструкція з ОП слюсаря з ремонту і обслуговування систем вентиляції та кондиціонування у тракторному і сільськогосподарському машинобудуванні (И-297)
Інструкція з ОП слюсаря з ремонту технологічного обладнання (И-13)
Інструкція з ОП слюсаря з ремонту технологічного обладнання газорозподільної станції (И-258)
Інструкція з ОП слюсаря контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (И-9)
Інструкція з ОП слюсаря механоскладальних робіт (И-12)
Інструкція з ОП слюсаря по виготовленню та монтажу повітроводів (И-40)
Інструкція з ОП слюсаря-ремонтника (И-8)
Інструкція з ОП слюсаря-сантехніка (И-10)
Інструкція з ОП сортувальника у виробництві харчової продукції (И-430)
Інструкція з ОП стропальника (зачіплювача) (И-125)
Інструкція з ОП стругальника (И-219)
Інструкція з ОП сушильника (И-26)
Інструкція з ОП терміста НВЧ (И-52)
Інструкція з ОП тесляра (И-251)
Інструкція з ОП технологічного та електротехнічного персоналу (И-89)
Інструкція з ОП токаря (И-216)
Інструкція з ОП тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва (И-298)
Інструкція з ОП транспортувальника (И-440)
Інструкція з ОП транспортувальника хлібобулочних виробів (И-445)
Інструкція з ОП укладальника хлібобулочних виробів (И-450)
Інструкція з ОП укладальника-пакувальника (И-431)
Інструкція з ОП укладальника-пакувальника готової продукції вогнетривких підприємств (И-27)
Інструкція з ОП укладальника-пакувальника продукції медичного призначення (И-310)
Інструкція з ОП формувальника вогнетривких підприємств (И-452)
Інструкція з ОП формувальника залізобетонних виробів та конструкцій при будівництві метрополітенів (И-187)
Інструкція з ОП формувальника ковбасних виробів (И-406)
Інструкція з ОП формувальника ручного формування (И-53)
Інструкція з ОП фотографа (И-343)
Інструкція з ОП фрезерувальника (И-217)
Інструкція з ОП центрифугувальника (И-315)
Інструкція з ОП штемпельника етикеток (И-303)
Інструкція з ОП штукатура (И-174)
Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах (10-36)
Інструкція з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт в електромонтажному виробництві (2-29)
Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті (2-27)
Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями (2-28)
Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт (10-69)
Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів (10-70)
Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (5-128)
Інструкція з сигналізації на залізницях України (5-127)
Інструкція з техніки безпеки під час газополум'яної обробки металів (для робітників) (2-169)
Інструкція з техніки безпеки під час ручного електродугового зварювання (для робітників) (2-170)
Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту (9-14)
Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів (5-88)
Інструкція зі складання планів ліквідації аварій для кар’єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик (2-98)
Інструкція із заходів пожежної безпеки для АЗС (И-214)
Інструкція про заходи пожежної безпеки для закладів охорони здоров’я (И-110)
Інструкція про заходи пожежної безпеки для магазинів (И-111)
Інструкція про заходи пожежної безпеки кафе, ресторанів, барів (И-109)
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (9-35)
Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці (1-235)
Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (2-229)
Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання (2-69)
Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах (10-71)
Кадровая документация (Д-31)
Как заполнить первичную документацию (Д-49)
Как защищать свои права жильца (Д-124)
Калькулирование затрат: современный взгляд. Разные затраты для разных целей (Д-130)
Каменные работы. Настольная книга каменщика (4-6)
Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (4-27)
Класифікатор професій ДК 003:2010 (9-119)
Классификатор профессий ДК 003:2010 (9-120)
Кодекс законів про працю (1-1)
Кодекс законов о труде (1-156)
Кодекс об административных правонарушениях. Научно-практический комментарий (1-281)
Кодекс про адміністративні правопорушення (1-159)
Комплект "Розничному предприятию" (7-7)
Контроль забруднення довкілля (9-50)
Котли і теплові мережі у запитаннях та відповідях (1-174)
Крановий журнал (Ж-22)
Кровельные работы. Настольная книга кровельщика (4-7)
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (5-110)
Металообробка. Комплект плакатів. 20 шт. формата А2 (П-11)
Методика визначення нормативів питного водопостачання населення (8-12)
Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (2-68)
Методика застосування законодавства про адміністративні правопорушення в системі Держнаглядохоронпраці України (1-36)
Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів (1-240)
Методика обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж (2-199)
Методика проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об’єднаної енергетичної системи України (2-86)
Методика проведення технічного огляду пасажирських і вантажних ліфтів вантажопідйомністю до 1000 кг зі швидкістю руху до 1 м/с включно без завантаження кабіни випробувальним вантажем (1-190)
Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат та витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами (2-80)
Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей (1-308)
Методичні вказівки по організації та здійсненню державного нагляду за підприємствами, які експлуатують об’єкти котлонагляду і підйомні споруди (1-82)
Методичні рекомендації по опрацюванню Положення про управління охороною праці на підприємстві (1-29)
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования. Настольная книга электромонтера (2-65)
Настольная книга работодателя. Руководство по охране труда (1-26)
Настоящий бухучет (Д-29)
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства. В 2-х томах (1-317)
Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде (1-318)
Новейший русско-украинский словарь (Д-3)
Новітній українсько-російський словник (Д-4)
Новые штрафы за нарушение Правил дорожного движения (5-119)
Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел (9-88)
Нормативи порогових мас небезпечних речовин... Порядок ідентифікації та обліку... Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (1-57)
Норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості (9-107)
Норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості (9-112)
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв (9-44)
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості (9-116)
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства (9-25)
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі (9-105)
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості (9-39)
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості (9-82)
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості (9-40)
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частини 1, 2 (9-104)
Норми випробування електрообладнання (2-225)
Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ. СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 (2-271)
Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (5-8)
Норми і правила з охорони праці при роботі на підстанціях і повітряних лініях електропередач напругою 400, 500 і 750 кВ змінного струму промислової частоти. НПАОП 40.1-3.04-70 (2-277)
Норми радіаційної безпеки України (9-83)
Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам металлургической промышленности (9-108)
Общестроительные отделочные работы. Настольная книга строителя (4-8)
Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (2-171)
Одиниці фізичних величин СІ (Д-16)
Оказание первой медицинской помощи участникам дорожного движения (5-37
Оказание первой медицинской помощи участникам дорожного движения. Комплект плакатов. 28 шт. формата 50 х 70 см (П-19)
Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання (2-227)
Опір матеріалів (Д-88)
Оплата труда и другие расчеты с работниками предприятия (Д-202)
Оптимизация налоговых платежей (Д-216)
Организация деятельности службы охраны труда на предприятии (1-117)
Основи електричних вимірювань. Підручник (2-188)
Основи законодавства України про охорону здоров’я (1-9)
Основи охорони праці (1-118)
Основні вимоги щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень (5-95)
Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (9-85)
Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (9-74)
Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (100 шт.) (Ж-82)
Отчетность физического лица-предпринимателя (Д-217)
Оформление пенсий: подробно и доступно (Д-107)
Оформление приказов на предприятии (Д-52)
Охорона праці (запитання та відповіді) (1-215)
Охорона праці в деревообробній промисловості (2-67)
Охорона праці на малих підприємствах. Практичні поради (1-25)
Охрана труда на предприятии (1-225)
Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд (1-306)
Перевірка, регулювання, ремонт електроприводу дверей кабіни. Заміна приводу. Технологічна інструкція (1-197)
Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками (9-3)
Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня (9-13)
Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат (1-44)
Перелік науково-технічних документів постійного строку зберігання (11-12)
Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань ПБ. Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань ПБ (10-5)
Перелік прав посадових осіб (державних інспекторів) системи державного комітету України з нагляду за охороною праці (1-35)
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Порядок проведення медичних оглядів (9-7)
Перелік професійних захворювань. Інструкція про застосування Переліку професійних захворювань (9-37)
Перелік робіт з підвищеною небезпекою (1-51)
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі (1-50)
Перша допомога потерпілим. Альбом - наочний посібник формата А3 (П-13)
Перша допомога потерпілим. Комплект плакатів. 20 шт. формата А2 (П-12)
Підготовка водіїв (5-54)
Підготовка та навчання персоналу в енергетиці. Збірник нормативних документів (2-263)
План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (Д-44)
Погрузочно-разгрузочные работы. Настольная книга стропальщика-такелажника (1-120)
Пожарная безопасность. Комплект плакатов. 12 шт. формата А2 (П-77)
Пожарная безопасность. Пособие (10-66)
Пожежна безпека в енергетиці. Збірник документів. В 2-х томах (10-68)
Пожежна безпека під час проведення газо- та електрозварювальних робіт. Плакат формата А3 (П-55)
Положення і методика про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів... (4-2)
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд (1-242)
Положення про державну експертизу з енергозбереження (2-87)
Положення про експертизу тимчасової непрацездатності (9-114)
Положення про експертизу тимчасової непрацездатності (9-114)
Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів (1-58)
Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті (5-83)
Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві (11-11)
Положення про організацію роботи з охорони праці на підприємствах і в організаціях Міністерства зв’язку України (6-1)
Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів (1-218)
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (9-10)
Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці (1-43)
Положення про порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх водних шляхах (5-40)
Положення про порядок розслідування підземних пожеж на вугільних шахтах (10-54)
Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення (8-8)
Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів (2-84)
Положення про професійне навчання кадрів на виробництві (11-2)
Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів (5-10)
Положення про розробку інструкцій з охорони праці (1-45)
Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні (1-189)
Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики (2-238)
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту (5-13)
Положення про технологічні регламенти на виробництво продукції на підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості (2-139)
Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів (9-51)
Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (1-54)
Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки (1-227)
Порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда (9-4)
Порядок встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації (1-102)
Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів (5-65)
Порядок обліку пожеж та їх наслідків (10-51)
Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві (1-42)
Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день (2-138)
Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці (1-46)
Порядок постачання електричної енергії споживачам (2-10)
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (4-20)
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Методичні рекомендаціїї про проведення атестації робочих місць (9-5)
Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів (5-87)
Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання (2-33)
Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів (5-116)
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (9-6)
Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів. Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (9-8)
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (1-55)
Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів (2-9)
Порядок розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії (1-299)
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (1-52)
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (1-53)
Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю (2-91)
Посадова інструкція адміністратора торгового залу (И-735)
Посадова інструкція бухгалтера (И-719)
Посадова інструкція виконавця робіт (виконроба) (И-728)
Посадова інструкція головного бухгалтера (И-713)
Посадова інструкція головного енергетика (И-714)
Посадова інструкція головного інженера (И-717)
Посадова інструкція головного механіка (И-718)
Посадова інструкція головного технолога (И-761)
Посадова інструкція директора малої торговельної фірми (И-732)
Посадова інструкція директора підприємства торгівлі (И-760)
Посадова інструкція диспетчера (И-758)
Посадова інструкція диспетчера автоколони (И-762)
Посадова інструкція економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності (И-733)
Посадова інструкція економіста з планування (И-730)
Посадова інструкція економіста з праці (И-731)
Посадова інструкція експедитора з перевезень вантажів (И-752)
Посадова інструкція з ОП виконроба (майстра) (И-705)
Посадова інструкція з ОП генерального директора (И-707)
Посадова інструкція з ОП головного бухгалтера (И-708)
Посадова інструкція з ОП головного енергетика (И-702)
Посадова інструкція з ОП головного інженера (И-701)
Посадова інструкція з ОП головного механіка (И-703)
Посадова інструкція з ОП директора (И-706)
Посадова інструкція з ОП для завідуючого виробництвом в закладах харчування (И-727)
Посадова інструкція з ОП завідувача відділу (И-771)
Посадова інструкція з ОП заступника директора з економіки (И-772)
Посадова інструкція з ОП заступника директора з капітального будівництва (И-743)
Посадова інструкція з ОП заступника директора по виробництву (И-720)
Посадова інструкція з ОП інженера з безпеки руху (И-736)
Посадова інструкція з ОП інженера з вентиляції (И-746)
Посадова інструкція з ОП інженера з охорони праці (И-711)
Посадова інструкція з ОП інженера-електроніка (И-773)
Посадова інструкція з ОП комерційного директора (И-774)
Посадова інструкція з ОП контролера технічного стану автотранспорту (И-739)
Посадова інструкція з ОП начальника автоколони (И-740)
Посадова інструкція з ОП начальника виробничо-технічного відділу на автотранспорті (И-737)
Посадова інструкція з ОП начальника виробничого відділу (И-716)
Посадова інструкція з ОП начальника відділу експлуатації автоколони (И-741)
Посадова інструкція з ОП начальника відділу кадрів (И-722)
Посадова інструкція з ОП начальника відділу матеріально-технічного постачання (И-745)
Посадова інструкція з ОП начальника дільниці будівництва (И-704)
Посадова інструкція з ОП начальника дослідної лабораторії (И-748)
Посадова інструкція з ОП начальника планово-економічного відділу (И-747)
Посадова інструкція з ОП начальника ремонтного цеху (И-738)
Посадова інструкція з ОП начальника цеху (И-715)
Посадова інструкція з ОП технічного директора (И-709)
Посадова інструкція з ОП юрисконсульта (И-744)
Посадова інструкція завідувача господарства (И-712)
Посадова інструкція завідуючого складом (И-710)
Посадова інструкція заступника головного бухгалтера (И-749)
Посадова інструкція заступника директора з господарства (И-767)
Посадова інструкція заступника директора по виробництву (И-721)
Посадова інструкція інженера з експлуатації автотранспорту (И-763)
Посадова інструкція інженера з нормування праці (И-755)
Посадова інструкція інженера з ремонту (И-757)
Посадова інструкція інженера-електроніка (И-754)
Посадова інструкція інженера-конструктора (И-753)
Посадова інструкція інженера-програміста (И-725)
Посадова інструкція інженера-технолога (И-751)
Посадова інструкція інспектора з кадрів (И-724)
Посадова інструкція комерційного директора (И-729)
Посадова інструкція механіка колони (И-764)
Посадова інструкція начальника (И-700)
Посадова інструкція начальника відділу кадрів (И-723)
Посадова інструкція начальника відділу матеріально-технічного постачання (И-734)
Посадова інструкція начальника гаража (И-766)
Посадова інструкція начальника господарського відділу (И-759)
Посадова інструкція начальника дослідної лабораторії (И-775)
Посадова інструкція начальника майстерні на автотранспорті (И-765)
Посадова інструкція начальника цеху (И-756)
Посадова інструкція охоронця (И-769)
Посадова інструкція референта керівника підприємства (И-742)
Посадова інструкція табельника (И-726)
Посадова інструкція технічного директора (И-770)
Посадова інструкція товарознавця у підприємствах торгівлі (И-768)
Посвідчення зварника (У-4)
Посвідчення працівника об'єктів котлонагляду (У-8)
Посвідчення про перевірку знань з електробезпеки (У-5)
Посвідчення про перевірку знань з охорони праці (У-1)
Посвідчення про право виконання робіт з підвищеною небезпекою (У-3)
Посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки (У-6)
Посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) (У-7)
Посібник відповідального за енергетичне господарство (2-298)
Посібник для оперативних робітників електроенергетики (2-200)
Посібник для працівників, які організовують або виконують роботи в електроустановках (1-76)
Посібник для спеціаліста з охорони праці та пожежної безпеки (1-324)
Посібник з експлуатації електрозахисних засобів. Вимоги, випробування, застосування (1-74)
Пособие "Безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов" (в вопросах и ответах) (1-139)
Пособие "Безопасная эксплуатация паровых и водогрейных котлов" (в вопросах и ответах) (1-141)
Пособие "Безопасная эксплуатация подъемников" (в вопросах и ответах) (1-268)
Пособие "Безопасная эксплуатация систем газоснабжения" (в вопросах и ответах) (2-71)
Пособие "Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением" (в вопросах и ответах) (1-140)
Пособие "Безопасная эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды" (в вопросах и ответах) (1-142)
Пособие "Безопасная эксплуатация электронно-вычислительных машин" (в вопросах и ответах) (11-14)
Пособие "Безопасная эксплуатация электроустановок потребителей" (в вопросах и ответах) (1-138)
Пособие "Безопасное выполнение работ при механической и газовой резке металлов" (в вопросах и ответах) (2-72)
Пособие "Законодательство о труде" (в вопросах и ответах) (9-42)
Пособие "Законодательство Украины об охране труда" (в вопросах и ответах) (1-136)
Пособие "Обслуживание сосудов, работающих под давлением" (в вопросах и ответах) (1-319)
Пособие "Оказание первой помощи пострадавшим от несчастных случаев" (в вопросах и ответах) (9-41)
Пособие "Погрузочно-разгрузочные работы при помощи машин и механизмов" (в вопросах и ответах) (1-320)
Пособие "Правила безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования АГНКС" (в вопросах и ответах) (5-43)
Пособие "Правила охраны труда на автомобильном транспорте" (в вопросах и ответах) (5-42)
Пособие "Правила пожарной безопасности" (в вопросах и ответах) (10-40)
Пособие "Правила технической эксплуатации тепловых установок и сетей" (в вопросах и ответах) (1-269)
Пособие "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (в вопросах и ответах) (2-172)
Пособие "Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов" (в вопросах и ответах) (1-143)
Пособие "Требования безопасности к выполнению работ с использованием инструмента и на высоте" (в вопросах и ответах) (1-146)
Пособие "Требования безопасности при выполнении работ с применением металлообрабатывающего оборудования и приспособлений" (в вопросах и ответах) (2-75)
Пособие "Требования безопасности при проведении работ на деревообрабатывающих станках" (в вопросах и ответах) (2-77)
Пособие "Требования охраны труда для газосварщика" (в вопросах и ответах) (1-144)
Пособие "Требования охраны труда для слесаря механосборочных работ" (в вопросах и ответах) (2-73)
Пособие "Требования охраны труда для токаря" (в вопросах и ответах) (2-74)
Пособие "Требования охраны труда для электромонтера" (в вопросах и ответах) (2-76)
Пособие "Требования охраны труда для электросварщика" (в вопросах и ответах) (1-145)
Пособие "Требования пожарной безопасности для автомобильного транспорта" (в вопросах и ответах) (10-43)
Пособие "Требования пожарной безопасности при проведении огневых, окрасочных и строительно-монтажных работ" (в вопросах и ответах) (10-42)
Пособие "Эксплуатация грузоподъёмных машин и механизмов" (в вопросах и ответах) (1-321)
Пособие "Электробезопасность на производстве" (в вопросах и ответах) (1-147)
Пособие для проведения вводного инструктажа по охране труда работников предприятий (1-137)
Пособие по строительству газопроводов из неметаллических труб. Курс лекций по сварке пластмасс. Настольная книга сварщика пластмасс (1-213)
Пособие по эксплуатации электрозащитных средств. Требования, испытания, применение (1-75)
Правила атестації зварників (1-100)
Правила безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (1-85)
Правила безопасной эксплуатации электроустановок (1-71)
Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (1-333)
Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Украины (2-198)
Правила безопасности в угольных шахтах (2-293)
Правила безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов (1-127)
Правила безопасности при выплавке и обработке титана и его сплавов (2-153)
Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов (2-42)
Правила безопасности при литье и обработке свинцово-цинковых штампов (2-156)
Правила безопасности при обработке металлов резанием (2-166)
Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом (5-11)
Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха (1-68)
Правила безопасности при работе в литейных цехах стального, чугунного и бронзового литья (2-155)
Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов (2-203)
Правила безопасности при эксплуатации электротермических установок повышенной и высокой частоты (2-45)
Правила безопасности труда при заготовительно-штамповочных работах (2-167)
Правила безопасности труда при очищении деталей механическим способом (2-168)
Правила безопасности труда при пайке и лужении (1-67)
Правила безпеки в коксохімічному виробництві (2-197)
Правила безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів (2-78)
Правила безпеки для кондитерського виробництва (2-55)
Правила безпеки для олійно-жирового виробництва (2-54)
Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів (2-126)
Правила безпеки праці на складах палива залізниць (5-86)
Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв (2-52)
Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів (2-240)
Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях (6-4)
Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом (2-173)
Правила безпеки систем газопостачання України (2-50)
Правила безпеки у вугільних шахтах (2-174)
Правила безпеки у ливарному виробництві (2-99)
Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України (2-140)
Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу (5-2)
Правила безпечної експлуатації електроустановок (1-70)
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (1-332)
Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів (2-145)
Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) (5-19)
Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (1-338)
Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція. СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013 (2-300)
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (1-154)
Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів (1-292)
Правила будови і безпечної експлуатації підйомників (1-107)
Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (1-84)
Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів (1-287)
Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа, водогрійних котлів і водоподогрівачів з температурою нагрівання води не більше 115 °С (1-77)
Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках (1-81)
Правила взрывопожаробезопасности мазутных тепляков (10-46)
Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (9-98)
Правила дорожного движения Украины (5-21)
Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (5-92)
Правила дорожнього руху України (5-20)
Правила експлуатації вогнегасників (10-12)
Правила експлуатації електрозахисних засобів (1-72)
Правила експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі (5-113)
Правила з вогнезахисту (10-37)
Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (5-122)
Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах (2-85)
Правила и нормы безопасной работы с абразивным инструментом (2-161)
Правила користування вагонами і контейнерами (5-120)
Правила користування електричною енергією (2-12)
Правила користування електричною енергією для населення (2-13)
Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (8-7)
Правила користування тепловою енергією (1-221)
Правила нагляду та підтримання в робочому стані стартерних свинцево-кислотних акумуляторних батарей (5-51)
Правила надання населенню послуг з газопостачання (2-34)
Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів (5-12)
Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (8-6)
Правила обов’язкової сертифікації підіймальних споруд. Правила обов’язкової сертифікації кранової продукції (1-180)
Правила обстеження оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд (1-241)
Правила охорони електричних мереж (2-11)
Правила охорони магістральних трубопроводів (2-131)
Правила охорони праці в деревообробній промисловості (2-46)
Правила охорони праці в металургійній промисловості (2-142)
Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу (2-239)
Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві (3-1)
Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств (2-201)
Правила охорони праці для підприємств громадського харчування (7-2)
Правила охорони праці для підприємств і організацій поліграфічної промисловості (2-60)
Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості (2-206)
Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів (4-15)
Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока (2-59)
Правила охорони праці на автомобільному транспорті (5-131)
Правила охорони праці на автомобільному транспорті (5-25)
Правила охорони праці на міському електричному транспорті (8-19)
Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг (5-80)
Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті (5-89)
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (1-150)
Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів (2-295)
Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (11-9)
Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах (2-296)
Правила охорони праці під час зварювання металів (1-331)
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії (2-209)
Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях (11-1)
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (1-336)
Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (2-292)
Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва (3-2)
Правила охорони праці при виробництві взуття (2-214)
Правила охорони праці при термічній обробці металів (2-175)
Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії (2-289)
Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві (2-286)
Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба (3-3)
Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство (3-4)
Правила охорони праці у трубному виробництві (2-285)
Правила охорони праці у феросплавному виробництві (2-158)
Правила охраны труда в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии (2-159)
Правила охраны труда в прокатном производстве предприятий металлургического комплекса (2-291)
Правила охраны труда в сталеплавильном производстве (2-290)
Правила охраны труда в трубном производстве (2-297)
Правила охраны труда в ферросплавном производстве (2-287)
Правила охраны труда во время выполнения работ на высоте (1-151)
Правила охраны труда на автомобильном транспорте (5-132)
Правила перевезення вантажів з оголошеною вартістю (5-64)
Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України (5-71)
Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду (1-290)
Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України (2-32)
Правила пожарной безопасности в Украине (10-77)
Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (10-2)
Правила пожежної безпеки в Україні (10-1)
Правила пожежної безпеки для об'єктів зберігання транспортування та реалізації нафтопродуктів (10-72)
Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту (10-20)
Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті (10-44)
Правила пользования электрической энергией (2-222)
Правила пользования электрической энергией для населения (2-236)
Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України (8-4)
Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами (5-52)
Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (7-10)
Правила санітарної охорони території України (9-72)
Правила техники безопасности в мартеновском и электросталеплавильном производстве (2-157)
Правила техники безопасности для авторемонтных предприятий (5-15)
Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом и листоштамповочном производстве (2-39)
Правила техники безопасности и производственной санитарии при нанесении металлопокрытия (2-160)
Правила техники безопасности и производственной санитарии при обработке и применении алюминиевых и титановых сплавов (2-162)
Правила техники безопасности и производственной санитарии при окраске изделий в машиностроении (2-43)
Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве кирпича и извести (4-3)
Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве котельных работ и металлоконструкций (2-41)
Правила техники безопасности и производственной санитарии при работе в литейных цехах и цехах переплавки алюминиевых сплавов (2-154)
Правила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металла (2-44)
Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах (1-101)
Правила техники безопасности и промышленной санитарии при клепально-сборочных работах (2-165)
Правила техники безопасности и промышленной санитарии при электрохимической обработке металлов и их сплавов (2-163)
Правила техники безопасности и промышленной санитарии при электроэрозионной обработке металлов и их сплавов (2-164)
Правила техники безопасности при литье сталей и жаростойких сплавов по выплавляемым моделям (2-152)
Правила техники безопасности при производстве теплоизоляционных, обмуровочных и антикоррозионных работ (1-209)
Правила техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов (2-38)
Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта промышленных предприятий (5-126)
Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта (5-29)
Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту (2-141)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (2-66)
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (2-8)
Правила технічної експлуатації залізниць України (5-1)
Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств (5-123)
Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України (8-5)
Правила технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях (5-17)
Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж (1-130)
Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях (9-75)
Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). Повне видання (2-210)
Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення (9-97)
Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок (1-307)
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов (1-155)
Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (1-288)
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (1-330)
Правила устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков (1-297)
Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах (1-65)
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (1-329)
Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (1-66)
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженых газов (2-144)
Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок (1-305)
Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов (1-83)
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Полное издание (2-226)
Правила устройства электроустановок. Пожарная безопасность электроустановок. Инструкция. СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013 (2-299)
Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій (8-21)
Правила эксплуатации электрозащитных средств (1-73)
Правильне вживання слів в охороні праці та в суміжних сферах. Довідник (Д-2)
Правове регулювання перевезень в Україні. Посібник (5-49)
Практика трудовых отношений: от приема до увольнения (Д-37)
Практикум з промислової екології (9-53)
Практичний коментар до Закону України "Про охорону праці" (1-20)
Практичний коментар до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (1-31)
Практичний посібник для роботодавця та інженера з охорони праці на будівельному підприємстві. В 2-х томах (4-28)
Примерный перечень документации по охране труда для предприятий. Методические указания (1-22)
Примірна інструкція з ОП під час монтажу вторинних ланцюгів (2-21)
Примірна інструкція з ОП під час монтажу електричних машин (2-20)
Примірна інструкція з ОП під час монтажу контуру заземлення (2-19)
Примірна інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт в діючих електроустановках (2-17)
Примірна інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на діючих підприємствах (2-23)
Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт із з’єднання та закінцювання силових кабелів (2-22)
Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт із конструкцій мостових кранів (1-95)
Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу акумуляторних батарей (5-16)
Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу електричних силових та освітлювальних мереж (2-16)
Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу кабельних мереж (2-26)
Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу контактної мережі міського транспорту (2-89)
Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу пластмасових труб для електромонтажних розводок (2-88)
Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу розподільних устаткувань (2-18)
Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу силових трансформаторів (2-24)
Примірна інструкція з охорони праці під час спорудження повітряних ліній електропередач (2-25)
Примірна угода про охорону праці між адміністрацією і трудовим колективом (1-37)
Примірне положення про систему управління охороною праці (1-32)
Примірні інструкції з охорони праці для акумуляторників і монтувальників шин (5-33)
Протипожежні заходи в гаражах. Плакат формата А3 (П-49)
Размеры штрафов, которые могут быть наложены должностными лицами Госнадзорохрантруда (1-27)
РД 11.06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологические карты погрузочно-разгрузочных работ (1-323)
Реестр разрешений, выданных Госнадзорохрантруда (Ж-77)
Реєстр міждержавних і державних (національних) стандартів системи безпеки праці (1-48)
Реєстр примірних інструкцій з охорони праці (1-200)
Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці (1-243)
Ремонт та заміна поста керування та апаратів виклику. Технологічна інструкція (1-199)
Республика Беларусь. Карта автомобильных дорог (1:850000) (К-43)
Робота з інструментами та пристроями. Альбом - наочний посібник формата А3 (П-4)
Робота з інструментами та пристроями. Комплект плакатів. 20 шт. формата А2 (П-3)
Робоча інструкція бармена (И-806)
Робоча інструкція буфетника (И-813)
Робоча інструкція вантажника (И-808)
Робоча інструкція водія автотранспортних засобів (И-827)
Робоча інструкція газозварника (И-826)
Робоча інструкція гардеробника (И-815)
Робоча інструкція двірника (И-816)
Робоча інструкція дозиметриста (И-831)
Робоча інструкція електрозварника ручного зварювання (И-823)
Робоча інструкція електромонтера (И-812)
Робоча інструкція касира торговельного залу (И-805)
Робоча інструкція комірника (И-829)
Робоча інструкція кондитера (И-818)
Робоча інструкція кур’єра (И-821)
Робоча інструкція кухаря (И-809)
Робоча інструкція кухонного робітника (И-803)
Робоча інструкція лаборанта дослідної лабораторії (И-824)
Робоча інструкція лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу (И-825)
Робоча інструкція ліфтера (И-828)
Робоча інструкція маляра (И-819)
Робоча інструкція машиніста екскаватора (И-801)
Робоча інструкція мийника посуду (И-807)
Робоча інструкція офіціанта (И-804)
Робоча інструкція охоронника (И-822)
Робоча інструкція пекаря (И-817)
Робоча інструкція прибиральника службових приміщень (И-810)
Робоча інструкція продавця продовольчих товарів (И-814)
Робоча інструкція слюсаря з ремонту автомобілів (И-802)
Робоча інструкція слюсаря-ремонтника (И-830)
Робоча інструкція столяра (И-820)
Робоча інструкція сторожа (И-811)
Робоча інструкція тракториста (И-800)
Робочий журнал інженера з охорони праці (Ж-9)
Російсько-українсько-англійський словник з охорони праці та суміжних галузей (Д-1)
Самоучитель по бухгалтерскому учету (Д-93)
Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (9-84)
Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей (5-93)
Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья (1-250)
Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов (1-283)
Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (9-73)
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень (9-77)
Сборник паспортов энергетического оборудования (2-241)
Сборник программ обучения работников РЭС (2-231)
Сварочные работы. Настольная книга электрогазосварщика (1-121)
Сдаём отчеты в электронном виде: руководство к действию (Д-36)
Система управління охороною праці. Проведення внутрішнього аудиту (1-28)
Системы кондиционирования и вентиляции (1-212)
Складання ділових паперів. Практикум (Д-155)
Современный учет: два в одном. Построение налогового учета на базе бухгалтерского (Д-79)
Создание и ликвидация предприятия: две книги в одной (Д-109)
Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (9-76)
Список виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсії за віком на пільгових умовах (списки №1 и №2) (9-33)
Справочник кадровика (Д-198)
Справочник наемного работника (9-118)
Справочник работника газифицированных котельных. Настольная книга обслуживающего персонала котельных (1-122)
Справочник штрафов: ответственность налогоплательщика (Д-218)
Стандартизація в енергетиці. Покажчик нормативних документів (2-224)
Стенд. Акумулятори. Вибухопожежонебезпечність. (0,6х1,0) (С-3700)
Стенд. Акумулятори. Електробезпека. (0,6х1,0) (С-3720)
Стенд. Акумулятори. Хімічна безпека. (0,6х1,0) (С-3710)
Стенд. Безопасная эксплуатация электродных котлов. (0,6х1,0) (С-2085)
Стенд. Безопасность труда на железнодорожном транспорте. (0,6х1,0) (С-4375)
Стенд. Безпека в екстремальних ситуаціях. (0,6х1,0) (С-7070)
Стенд. Безпека виконання будівельних робіт в осінньо-зимовий період. (0,6х1,0) (С-3060)
Стенд. Безпека експлуатації ліній електропостачання. (0,6х1,0) (С-1120)
Стенд. Безпека на автозаправних станціях. Заправляння транспортних засобів. (0,6х1,0) (С-4270)
Стенд. Безпека на автозаправних станціях. Злив палива в резервуар. (0,6х1,0) (С-4290)
Стенд. Безпека на автозаправних станціях. Обладнання і територія. (0,6х1,0) (С-4280)
Стенд. Безпека під час демонтажу будівель і споруд. (0,6х1,0) (С-3080)
Стенд. Безпека під час монтажу (демонтажу) металевих риштувань. (0,6х1,0) (С-3100)
Стенд. Безпека праці з автопідйомником. Підготовка до роботи. (0,6х1,0) (С-1870)
Стенд. Безпека праці з автопідйомником. Прилади безпеки. (0,6х1,0) (С-1860)
Стенд. Безпека праці з автопідйомником. Робота з люльки. (0,6х1,0) (С-1880)
Стенд. Безпека праці з інструментом та пристроями. (0,6х1,0) (С-1390)
Стенд. Безпека праці локомотивних бригад. (0,6х1,0) (С-7570)
Стенд. Безпека праці на автомобільному транспорті. (0,6х1,0) (С-3750)
Стенд. Безпека праці при виконанні монтажних робіт. (0,6х1,0) (С-2940)
Стенд. Безпека праці при деревобробці. Довбання і свердлування. (0,6х1,0) (С-2780)
Стенд. Безпека праці при деревобробці. Пиляння деревини. (0,6х1,0) (С-2790)
Стенд. Безпека праці при деревобробці. Фрезерування і шліфування. (0,6х1,0) (С-2770)
Стенд. Безпека праці при деревообробці. Пожежна безпека. (0,6х1,0) (С-2820)
Стенд. Безпека праці при електрозварювальних роботах. (0,6х1,0) (С-2360)
Стенд. Безпека праці при монтажі конструкцій (робота на висоті, на риштуваннях і помостях). (0,6х1,0) (С-1650)
Стенд. Безпека праці при поточному ремонті автотранспорту. (0,6х1,0) (С-3760)
Стенд. Безпека праці при роботі автозаправника. (0,6х1,0) (С-4240)
Стенд. Безпека праці при роботі монтувальника шин та вулканізаційника. (0,6х1,0) (С-3780)
Стенд. Безпека праці складачів поїздів. (0,6х1,0) (С-4400)
Стенд. Безпека праці слюсаря по ремонту автотранспорту. (0,6х1,0) (С-3770)
Стенд. Безпека при виконанні гальванічних робіт. (0,6х1,0) (С-6100)
Стенд. Безпека при застосуванні вогнегасників. (0,6х1,0) (С-720)
Стенд. Безпека при знаходженні робітників на колії. (0,6х1,0) (С-4490)
Стенд. Безпека при обслуговуванні лінії зв'язку. (0,6х1,0) (С-4910)
Стенд. Безпека при роботі з електроінструментом. (0,6х1,0) (С-1360)
Стенд. Безпека при роботі з ручним інструментом. (0,6х1,0) (С-1370)
Стенд. Безпека при роботі на стругальних верстатах. (0,6х0,5) (С-2590)
Стенд. Безпека при ТО автотранспорту. (0,6х1,0) (С-3790)
Стенд. Безпека при ТО і ремонті моторвагонного рухомого складу. (0,6х1,0) (С-4470)
Стенд. Безпека робіт в колодязях і колекторах. (0,6х1,0) (С-6130)
Стенд. Безпека робіт з електронавантажувачем. (0,6х1,0) (С-1850)
Стенд. Безпека робіт на висоті. Драбини. (0,6х1,0) (С-1670)
Стенд. Безпека робіт на висоті. Запобіжні пояси. (0,6х1,0) (С-1680)
Стенд. Безпека робіт на висоті. Засоби обгородження. (0,6х1,0) (С-1690)
Стенд. Безпека робіт на електрифікованих лініях залізниці. (0,6х1,0) (С-4560)
Стенд. Безпека робіт при технічному обслуговуванні і ремонті двигуна. (0,6х1,0) (С-3890)
Стенд. Безпека руху поїздів та маневрової роботи. (0,6х1,0) (С-4500)
Стенд. Безпечна експлуатація і ремонт трубопроводів. (0,6х1,0) (С-6110)
Стенд. Безпечна експлуатація парових котлів. Аварійна зупинка котла. (0,6х1,0) (С-2050)
Стенд. Безпечна експлуатація парових котлів. Обслуговування котла під час роботи. (0,6х1,0) (С-2040)
Стенд. Безпечна експлуатація парових котлів. Підготовка котла до роботи. (0,6х1,0) (С-2020)
Стенд. Безпечна експлуатація парових котлів. Пуск котла в роботу. (0,6х1,0) (С-2030)
Стенд. Будівельно-монтажні роботи. Протипожежні вимоги. (0,6х0,5) (С-840)
Стенд. Будова вогнегасників. Приведення їх в дію. (0,6х0,5) (С-740)
Стенд. Будова і параметри зварювальної дуги. (0,6х1,0) (С-2410)
Стенд. Буксирування автомобіля. (0,6х0,5) (С-3940)
Стенд. Вантажно-розвантажувальні роботи. (0,6х1,0) (С-1700)
Стенд. Вантажно-розвантажувальні роботи. Виконання робіт вручну. (0,6х1,0) (С-1770)
Стенд. Вантажно-розвантажувальні роботи. Вимоги безпеки. (0,6х1,0) (С-1810)
Стенд. Види і правила накладання пов’язок. (0,6х1,0) (С-370)
Стенд. Види та правила накладення шин. (0,6х1,0) (С-350)
Стенд. Вимоги безпеки при ремонті цистерн. (0,6х1,0) (С-7670)
Стенд. Вимоги до обслуговування вагонів в пасажирських поїздах. (0,6х1,0) (С-7690)
Стенд. Вимоги пожежної безпеки під час проведення робот з ТО і ПР. (0,6х1,0) (С-4220)
Стенд. Вимоги пожежної безпеки. (0,6х1,0) (С-650)
Стенд. Виправлення металу вручну. (0,6х0,5) (С-1500)
Стенд. Випробування засобів захисту. (0,6х1,0) (С-1190)
Стенд. Вогнегасники. (0,6х1,0) (С-710)
Стенд. Водіння автомобілем в складних умовах. Швидкість і видимість. Застрявання. (0,6х1,0) (С-4720)
Стенд. Газове різання металу. (0,6х0,5) (С-1550)
Стенд. Газовий ацетиленовий генератор. (0,6х0,5) (С-1450)
Стенд. Газові балони. Забарвлення, написи, маркування, транспортування. (0,6х1,0) (С-2180)
Стенд. Газоелектрозварювальні роботи. (0,6х1,0) (С-2340)
Стенд. Горные работы. (0,6х1,0) (С-3505)
Стенд. Горные работы. Профилактические осмотры оборудования. (0,6х1,0) (С-3565)
Стенд. Дефекти рейок, шпал і брусів. (0,6х1,0) (С-7660)
Стенд. Дії при природних надзвичайних ситуаціях. (0,6х1,0) (С-7000)
Стенд. Дії при техногенних надзвичайних ситуаціях. (0,6х1,0) (С-7010)
Стенд. Дії при урагані. Снігові заноси. (0,6х1,0) (С-7040)
Стенд. Дії при ураженні електричним струмом. (0,6х1,0) (С-390)
Стенд. Дії чергового по станції і поїздного диспетчера в умовах порушення нормальної роботи пристроїв СЦБ. (0,6х1,0) (С-7750)
Стенд. Драбини і пристосування для робіт на висоті. (0,6х1,0) (С-1660)
Стенд. Експлуатація автомобілів з несправною системою живлення. (0,6х0,5) (С-3900)
Стенд. Експлуатація газових балонів. (0,6х1,0) (С-2190)
Стенд. Електробезпека. (0,6х1,0) (С-1050)
Стенд. Електробезпека. Напруга до 1000 В. (0,6х1,0) (С-1070)
Стенд. Електробезпека. Напруга понад 1000 В. (0,6х1,0) (С-1060)
Стенд. Електрозахисні ізолюючі засоби. (0,6х1,0) (С-1110)
Стенд. Заняття у перерві роботи на комп'ютері. (0,6х1,0) (С-6930)
Стенд. Заправляння автомобіля пальним. (0,6х0,5) (С-3860)
Стенд. Запуск двигуна пусковою рукояткою. (0,6х0,5) (С-3870)
Стенд. Засоби захисту в електроустановках. (0,6х1,0) (С-1200)
Стенд. Засоби зупинки кровотечі. (0,6х1,0) (С-340)
Стенд. Засоби індивідуального захисту. (0,6х1,0) (С-130)
Стенд. Засоби пожежогасіння. (0,6х1,0) (С-700)
Стенд. Застосування та надання реанімаційної допомоги. (0,6х1,0) (С-330)
Стенд. Захисне зрівнювання потенціалів. (0,6х1,0) (С-1150)
Стенд. Звільнення від дії електричного струму. (0,6х1,0) (С-1080)
Стенд. ЗІЗ для газорятувальних робіт. (0,6х1,0) (С-2300)
Стенд. Знаки безпеки руху на автотранспорті. (0,6х1,0) (С-4650)
Стенд. Знаки безпеки. (0,6х1,0) (С-250)
Стенд. Знаки електробезпеки. (0,6х1,0) (С-1100)
Стенд. Знаки пожежної безпеки. (0,6х1,0) (С-690)
Стенд. Інформація (4 кармана). (0,6х1,0) (С-7760)
Стенд. Кваліфікаційні групи з електробезпеки. (0,6х1,0) (С-1090)
Стенд. Керування автомобілем. Ожеледь. Слизька дорога. (0,6х1,0) (С-4730)
Стенд. Керування автомобіля в складних умовах. Обмежена видимість. Повороти. (0,6х1,0) (С-4740)
Стенд. Класи пожеж. (0,6х0,5) (С-660)
Стенд. Класифікація надзвичайних ситуацій. (0,6х1,0) (С-7060)
Стенд. Класифікація систем заземлення. (0,6х1,0) (С-1140)
Стенд. Комп'ютер і безпека. (0,6х1,0) (С-6920)
Стенд. Куточок охорони праці (2 кармана) (0,6х0,5) (С-20)
Стенд. Куточок пожежної безпеки (2 кармана). (0,6х0,5) (С-610)
Стенд. Куточок покупця (2 кармана). (0,6х0,5) (С-7520)
Стенд. Куточок споживача (2 кармана). (0,6х0,5) (С-7521)
Стенд. Металообробка. (0,6х1,0) (С-2430)
Стенд. Миття, обслуговування і ремонт двигуна. (0,6х0,5) (С-3880)
Стенд. Монтаж, демонтаж і накачування шин. (0,6х0,5) (С-3840)
Стенд. Нагрівальні пристрої. (0,6х0,5) (С-1410)
Стенд. Надання першої допомоги. (0,6х1,0) (С-310)
Стенд. Норми утримання і порядок перевірки стрілочних переводів. (0,6х1,0) (С-7640)
Стенд. Об'єкти підвищеної небезпеки. (0,6х1,0) (С-170)
Стенд. Об’яви (2 кармана). (0,6х0,5) (С-7500)
Стенд. Обов’язки водія при заправлянні автотранспорту на АГЗП. (0,6х0,5) (С-4260)
Стенд. Обов’язки водія при заправлянні автотранспорту на АЗС. (0,6х0,5) (С-4250)
Стенд. Обпилювання металу вручну. (0,6х0,5) (С-1570)
Стенд. Обслуговування і ремонт підйомного механізму. Роботи при піднятій кабіні. (0,6х0,5) (С-3810)
Стенд. Оповіщення та евакуація. (0,6х0,5) (С-7080)
Стенд. Оповіщення. Дії при пожежі. (0,6х1,0) (С-7030)
Стенд. Освітлювальні прилади. (0,6х0,5) (С-1530)
Стенд. Основні закони і задачі охорони праці. (0,6х1,0) (С-90)
Стенд. Основні причини виникнення пожеж. (0,6х1,0) (С-680)
Стенд. Охорона праці бурильника шпурів та свердловин. (0,6х0,5) (С-3660)
Стенд. Охорона праці водія автобуса. (0,6х0,5) (С-4120)
Стенд. Охорона праці водія вантажного автомобіля. (0,6х0,5) (С-4060)
Стенд. Охорона праці водія легкового автомобіля. (0,6х0,5) (С-4070)
Стенд. Охорона праці водія при перевезенні людей на вантажному автомобілі. (0,6х0,5) (С-4090)
Стенд. Охорона праці для кухонного робітника. (0,6х0,5) (С-5670)
Стенд. Охорона праці для машиніста (помічника машиніста) тепловоза. (0,6х0,5) (С-4610)
Стенд. Охорона праці для монтера колії. (0,6х0,5) (С-4630)
Стенд. Охорона праці для плавильників кольорових металів. (0,6х0,5) (С-2660)
Стенд. Охорона праці електромеханіка ліфтів. (0,6х0,5) (С-6360)
Стенд. Охорона праці жерстяника. (0,6х0,5) (С-2670)
Стенд. Охорона праці кріпильника. (0,6х0,5) (С-3640)
Стенд. Охорона праці кухаря. (0,6х0,5) (С-5640)
Стенд. Охорона праці маляра по фарбуванню автомобілів. (0,6х0,5) (С-4040)
Стенд. Охорона праці машиніста будівельних підйомників. (0,6х0,5) (С-1890)
Стенд. Охорона праці машиніста бурильних установок. (0,6х0,5) (С-3670)
Стенд. Охорона праці машиніста вантажопідіймальних електролебідок. (0,6х0,5) (С-1900)
Стенд. Охорона праці машиніста компресорних установок. (0,6х1,0) (С-6760)
Стенд. Охорона праці машиніста прохідницького комплексу. (0,6х0,5) (С-3630)
Стенд. Охорона праці машиніста стаціонарної компресорної установки. (0,6х0,5) (С-2100)
Стенд. Охорона праці машиністів гідропідйомників і телескопічних вишок. (0,6х0,5) (С-1900)
Стенд. Охорона праці мідника. (0,6х0,5) (С-2690)
Стенд. Охорона праці на АЗС. (0,6х1,0) (С-4230)
Стенд. Охорона праці на газонаповнювальних компресорних станціях (АГНКС). (0,6х1,0) (С-4300)
Стенд. Охорона праці на металообробних верстатах. Безпека при роботі з деталями і заготівками. (0,6х1,0) (С-2480)
Стенд. Охорона праці на металообробних верстатах. Загальні вимоги безпеки. (0,6х1,0) (С-2440)
Стенд. Охорона праці на металообробних верстатах. Захист від шкідливих факторів. (0,6х1,0) (С-2470)
Стенд. Охорона праці на металообробних верстатах. Підготовка до роботи. Аварійні зупинки. (0,6х1,0) (С-2490)
Стенд. Охорона праці оператора з добування нафти і газу. (0,6х0,5) (С-3620)
Стенд. Охорона праці оператора котелень. (0,6х1,0) (С-2060)
Стенд. Охорона праці пекаря-кондитера. (0,6х0,5) (С-5560)
Стенд. Охорона праці пекаря. (0,6х0,5) (С-5570)
Стенд. Охорона праці під час приймання, зберігання й видачі пально-мастильних матеріалів. (0,6х0,5) (С-4310)
Стенд. Охорона праці під час роботи з цистернами та вагонами бункерного типу. (0,6х1,0) (С-4570)
Стенд. Охорона праці підприємств громадського харчування. (0,6х1,0) (С-5580)
Стенд. Охорона праці при виконанні верхолазних робіт. (0,6х0,5) (С-4960)
Стенд. Охорона праці при виконанні газополум'яних, наплавних та паяльних робіт. (0,6х1,0) (С-6250)
Стенд. Охорона праці при виконанні робіт із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів та шкідливих речовин. (0,6х0,5) (С-1250)
Стенд. Охорона праці при встановленні та випробуванні абразивних кругів. (0,6х0,5) (С-1620)
Стенд. Охорона праці при газовому різанні металобрухту. (0,6х0,5) (С-6550)
Стенд. Охорона праці при експлуатації ліфтів. (0,6х1,0) (С-6230)
Стенд. Охорона праці при експлуатації тепловозів. (0,6х1,0) (С-4390)
Стенд. Охорона праці при експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. (0,6х1,0) (С-6270)
Стенд. Охорона праці при користуванні електропобутовими приладами. (0,6х0,5) (С-1600)
Стенд. Охорона праці при обробці деревини. (0,6х1,0) (С-2750)
Стенд. Охорона праці при ремонті тепловозів. (0,6х1,0) (С-4380)
Стенд. Охорона праці при різанні металу. (0,6х0,5) (С-2600)
Стенд. Охорона праці при роботі з вантажними і рефрижераторними вагонами. (0,6х1,0) (С-4580)
Стенд. Охорона праці при роботі з кислотами та їдкими речовинами. (0,6х0,5) (С-1270)
Стенд. Охорона праці при роботі з отруйними та шкідливими речовинами. (0,6х1,0) (С-1330)
Стенд. Охорона праці при роботі з радіоактивними речовинами. (0,6х1,0) (С-1340)
Стенд. Охорона праці при роботі з ручними візками. (0,6х0,5) (С-1610)
Стенд. Охорона праці при роботі на автомобільному підйомнику. (0,6х0,5) (С-4080)
Стенд. Охорона праці при роботі на верстатах. (0,6х1,0) (С-2450)
Стенд. Охорона праці при роботі на висоті. (0,6х1,0) (С-1640)
Стенд. Охорона праці при роботі на деревообробних верстатах. (0,6х1,0) (С-2760)
Стенд. Охорона праці при роботі на друкарських машинах. (0,6х0,5) (С-4880)
Стенд. Охорона праці при роботі на заточувальних верстатах. (0,6х0,5) (С-2550)
Стенд. Охорона праці при роботі на механічній ножівці. (0,6х0,5) (С-2680)
Стенд. Охорона праці при роботі на пресах. (0,6х0,5) (С-2610)
Стенд. Охорона праці при роботі на свердлильних верстатах. (0,6х0,5) (С-2530)
Стенд. Охорона праці при роботі на токарних верстатах. (0,6х0,5) (С-2510)
Стенд. Охорона праці при роботі на фрезерних верстатах. (0,6х0,5) (С-2570)
Стенд. Охорона праці при розвантаженні вибухонебезпечних і пожежонебезпечних речовин. (0,6х0,5) (С-1310)
Стенд. Охорона праці при розвантажуванні залізничних вагонів. (0,6х0,5) (С-4620)
Стенд. Охорона праці при холодній обробці металу. (0,6х1,0) (С-2460)
Стенд. Охорона праці прохідника. (0,6х0,5) (С-3650)
Стенд. Охорона праці рихтувальника кузовів. (0,6х0,5) (С-4030)
Стенд. Охорона праці скляра. (0,6х0,5) (С-6570)
Стенд. Охорона праці слюсаря з ремонту і обслуговування вантажопідіймальних машин. (0,6х0,5) (С-6430)
Стенд. Охорона праці стропальника. (0,6х0,5) (С-1790)
Стенд. Охорона праці такелажника. (0,6х0,5) (С-1800)
Стенд. Охорона праці у вогнетривкому виробництві. (0,6х1,0) (С-2720)
Стенд. Охорона праці у ливарному виробництві. (0,6х1,0) (С-2710)
Стенд. Охорона праці у меблевому виробництві. (0,6х1,0) (С-2840)
Стенд. Охорона праці у поліграфії. (0,6х1,0) (С-4830)
Стенд. Охорона праці у прокатному виробництві. (0,6х1,0) (С-2730)
Стенд. Охорона праці. Заголовний стенд. (0,6х1,0) (С-10)
Стенд. Оцінка стану рейкової колії. (0,6х1,0) (С-7650)
Стенд. Пам'ятка про заходи безпеки при роботі або знаходженні в зоні дії вантажопідіймальних кранів робітників, не пов'язаних з обслуговуванням кранів. (0,6х0,5) (С-1960)
Стенд. Перевезення небезпечних вантажів. Вимоги до обладнання транспортних засобів. (0,6х1,0) (С-4010)
Стенд. Перевезення небезпечних вантажів. Маркування тари і кріплення вантажів. (0,6х1,0) (С-3960)
Стенд. Перевірка технічного стану автомобіля. Елементи конструкції. (0,6х1,0) (С-4210)
Стенд. Перевірка технічного стану автомобіля. Зовнішні світлові прилади. (0,6х1,0) (С-4190)
Стенд. Перевірка технічного стану автомобіля. Колеса і шини. Двигун. (0,6х1,0) (С-4200)
Стенд. Перевірка технічного стану автомобіля. Рульове управління. (0,6х1,0) (С-4180)
Стенд. Перелік дозволів на відправлення вантажів. (0,6х1,0) (С-7740)
Стенд. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. (0,6х1,0) (С-160)
Стенд. Переміщення вузлів, агрегатів і деталей. (0,6х0,5) (С-3820)
Стенд. Переріз провідників. (0,6х1,0) (С-1160)
Стенд. Перша допомога при автотранспортних пригодах. (0,6х1,0) (С-410)
Стенд. Перша лікарська допомога потерпілим від електроструму. (0,6х1,0) (С-400)
Стенд. Підіймання і переміщення вантажів. (0,6х1,0) (С-1710)
Стенд. Пожежна безпека в галузі зв'язку. (0,6х1,0) (С-930)
Стенд. Пожежна безпека в енергетиці. (0,6х1,0) (С-920)
Стенд. Пожежна безпека в житлових приміщеннях. (0,6х1,0) (С-790)
Стенд. Пожежна безпека в нафтокомпаніях. (0,6х1,0) (С-1030)
Стенд. Пожежна безпека в поліграфії. (0,6х1,0) (С-990)
Стенд. Пожежна безпека в приміщенні офісів. (0,6х0,5) (С-890)
Стенд. Пожежна безпека для закладів освіти. (0,6х1,0) (С-960)
Стенд. Пожежна безпека кафе, ресторанів, барів. (0,6х0,5) (С-1000)
Стенд. Пожежна безпека магазинів. (0,6х1,0) (С-900)
Стенд. Пожежна безпека на автомобільному транспорті. (0,6х1,0) (С-970)
Стенд. Пожежна безпека на АЗС и АТП. (0,6х0,5) (С-4360)
Стенд. Пожежна безпека на АЗС. Дії в разі пожежі. (0,6х0,5) (С-4320)
Стенд. Пожежна безпека на АЗС. Заходи пожежної безпеки в місцях зливання та зберігання нафтопродуктів. (0,6х0,5) (С-4330)
Стенд. Пожежна безпека на АЗС. Протипожежний режим. (0,6х0,5) (С-4350)
Стенд. Пожежна безпека на АЗС. Протипожежні заходи під час заправляння паливом. (0,6х0,5) (С-4340)
Стенд. Пожежна безпека на будівництві. Обов'язки посадових осіб. (0,6х0,5) (С-3290)
Стенд. Пожежна безпека на залізничному транспорті. (0,6х1,0) (С-950)
Стенд. Пожежна безпека на складах паливо-мастильних матеріалів. (0,6х1,0) (С-7530)
Стенд. Пожежна безпека під час виконання будівельно-монтажних робіт. (0,6х0,5) (С-1020)
Стенд. Пожежна безпека підприємств торгівлі і харчування. Засоби пожежогасіння та порядок їх використання. (0,6х0,5) (С-5590)
Стенд. Пожежна безпека підприємств торгівлі і харчування. Протипожежний режим (0,6х0,5) (С-5600)
Стенд. Пожежна безпека підприємств торгівлі і харчування. Протипожежні заходи. (0,6х1,0) (С-5610)
Стенд. Пожежна безпека при технічній експлуатації електроустановок споживачів. (0,6х1,0) (С-5620)
Стенд. Пожежна безпека. (0,6х1,0) (С-580)
Стенд. Порядок надання першої допомоги. (0,6х0,5) (С-320)
Стенд. Посудини, що працюють під тиском. (0,6х1,0) (С-1980)
Стенд. Посудини, що працюють під тиском. Технічний огляд. (0,6х1,0) (С-1990)
Стенд. Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України. (0,6х1,0) (С-7540)
Стенд. Правила ведения работ при строительстве скважин. (0,6х1,0) (С-3615)
Стенд. Правила перенесення постраждалого. (0,6х1,0) (С-360)
Стенд. Правила пожежної безпеки при ТО та ремонті транспортних засобів. (0,6х1,0) (С-980)
Стенд. Правила установки автокрана. (0,6х1,0) (С-1840)
Стенд. Приклади встановлення заземлень у схемах електроустановок. (0,6х1,0) (С-1130)
Стенд. Прилади з джерелами іонізуючого випромінювання. (0,6х0,5) (С-1540)
Стенд. Проверка технического состояния автомобиля. 2 стенда. (0,6х0,5) (С-4175)
Стенд. Протипожежний стан в гаражах і майстернях. (0,6х1,0) (С-880)
Стенд. Протипожежні вимоги до торгово-складських приміщень. (0,6х1,0) (С-850)
Стенд. Радіаційний захист. (0,6х1,0) (С-7090)
Стенд. Ремонт автомобіля на естакаді і на лінії. (0,6х0,5) (С-3950)
Стенд. Різання деревини. (0,6х0,5) (С-1430)
Стенд. Різання металу вручну. (0,6х0,5) (С-1480)
Стенд. Різні типи вантажів. (0,6х1,0) (С-1830)
Стенд. Робота автокарами. (0,6х1,0) (С-1760)
Стенд. Робота в оглядових канавах. (0,6х0,5) (С-3830)
Стенд. Робота вантажопідйомних кранів. (0,6х1,0) (С-1820)
Стенд. Робота гайковими ключами. (0,6х0,5) (С-1510)
Стенд. Робота з акумуляторними батареями. (0,6х1,0) (С-3730)
Стенд. Робота з інструментом на висоті. (0,6х0,5) (С-1560)
Стенд. Робота з підйомником і домкратом. (0,6х0,5) (С-3910)
Стенд. Робота із застосуванням талів. (0,6х1,0) (С-1720)
Стенд. Робота козлових кранів. (0,6х1,0) (С-1730)
Стенд. Робота на верстатному устаткуванні. (0,6х0,5) (С-3850)
Стенд. Робота на повітряних лініях зв'язку і провідного мовлення. (0,6х1,0) (С-4920)
Стенд. Робота піротехнічними монтажними інструментами. (0,6х0,5) (С-1590)
Стенд. Робота ручним дрилем. (0,6х0,5) (С-1460)
Стенд. Робота ручним електроінструментом. (0,6х0,5) (С-1440)
Стенд. Робота ручним пневматичним інструментом. (0,6х0,5) (С-1490)
Стенд. Рубання деревини. (0,6х0,5) (С-1580)
Стенд. Рух по залізничних переїздах. (0,6х1,0) (С-4710)
Стенд. Рух транспортних засобів на території підприємства. (0,6х0,5) (С-3800)
Стенд. Ручне та механізоване клепання. (0,6х0,5) (С-1420)
Стенд. Ручний слюсарний інструмент. (0,6х1,0) (С-1400)
Стенд. С Днём рождения! (с карманом). (0,6х0,5) (С-7495)
Стенд. Санітарія та гігієна на виробництві. (0,6х1,0) (С-140)
Стенд. Сигнали світлофорів. (0,6х1,0) (С-4700)
Стенд. Сигнали цивільної оборони України. (0,6х1,0) (С-7050)
Стенд. Сигналізація на залізниці. (0,6х1,0) (С-4540)
Стенд. Система инструктажів. (0,6х1,0) (С-110)
Стенд. Стругання деревини. (0,6х0,5) (С-1470)
Стенд. Схема оперативного контролю. (0,6х1,0) (С-100)
Стенд. Схеми строповки, сигналізації. (0,6х1,0) (С-1780)
Стенд. Техніка безпеки в акумуляторних. (0,6х1,0) (С-3690)
Стенд. Техніка безпеки при зварювальних роботах. Вибухопожежонебезпечність. (0,6х1,0) (С-2400)
Стенд. Техніка безпеки при зварювальних роботах. Газове зварювання. (0,6х1,0) (С-2390)
Стенд. Техніка безпеки при зварювальних роботах. Електробезпека. (0,6х1,0) (С-2380)
Стенд. Техніка безпеки при зварювальних роботах. Захисні засоби. (0,6х1,0) (С-2370)
Стенд. Технічна експлуатація систем водопостачання та каналізації. (0,6х1,0) (С-6280)
Стенд. Типові травмонебезпечні ситуації на залізниці. (0,6х1,0) (С-7550)
Стенд. Транспортування і зберігання балонів з газами. (0,6х1,0) (С-2200)
Стенд. Трифазні мережі з заземленою нейтраллю. (0,6х1,0) (С-1180)
Стенд. Ультразвукові прилади та устаткування. (0,6х0,5) (С-1520)
Стенд. Формування систем заземлення. (0,6х1,0) (С-1170)
Стенд. Хімічна аварія. (0,6х1,0) (С-7100)
Стенд. Цивільна оборона. (0,6х1,0) (С-6940)
Стенд. Цивільна оборона. Захист населення при надзвичайних ситуаціях. (0,6х1,0) (С-6950)
Стенд. Цивільна оборона. Індивідуальний захист. (0,6х1,0) (С-6960)
Стенд. Цивільна оборона. Перша медична допомога. (0,6х1,0) (С-6970)
Стенд. Цивільна оборона. Пожежна безпека. (0,6х1,0) (С-6980)
Стенд. Що робити, почувши запах газу. (0,6х0,5) (С-2210)
Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы. Настольная книга столяра, плотника, стекольщика и паркетчика (4-9)
Строительное материаловедение (4-19)
Сучасне діловодство (Д-154)
Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила (2-288)
Техническое диагностирование подъемно-транспортных машин и оборудования (1-300)
Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів. Підручник (5-59)
Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди) (Ж-44)
Технічний огляд та заміна башмаків і вкладишів кабіни та противаги. Технологічна інструкція (1-198)
Технічний огляд, бракування і заміна ліфтових канатів. Технологічна інструкція (1-196)
Технічний огляд, регулювання, ремонт і модернізація ліфтових гальмівних пристроїв. Технологічна інструкція (1-195)
Технічний огляд, ремонт підвісок кабіни та противаги. Технологічна інструкція (1-201)
Технічний регламент безпеки машин та устаткування (1-325)
Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд (4-21)
Технічний регламент з енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення (2-79)
Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки машин і механізмів (1-176)
Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання (1-177)
Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки обладнання, що працює під тиском (1-245)
Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки простих посудин високого тиску (1-178)
Технічний регламент з підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту (9-55)
Технічний регламент засобів індивідуального захисту (9-106)
Технічний регламент ліфтів (1-301)
Технологічний процес на квартальний ремонт ліфтів (1-192)
Технологічний процес на місячний ремонт ліфтів (1-193)
Технологічний процес на монтаж ліфтів (1-191)
Технологічний процес на проведення регламентних робіт (1-194)
Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів (1-88)
Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів (1-80)
Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами (1-91)
Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані (1-90)
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів (1-92)
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових) (1-89)
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів (1-153)
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, пневмоколісних) кранів (1-94)
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани (1-93)
Типовая инструкция для оператора, лифтера по обслуживанию лифтов (1-99)
Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (1-131)
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (1-33)
Типове положення про пожежно-технічну комісію (10-9)
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (1-30)
Типове положення про службу охорони праці (1-23)
Типове положення про службу пожежної безпеки (10-10)
Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (9-20)
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі (9-15)
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту (9-29)
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості (9-19)
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості (9-62)
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України (9-28)
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м’ясної та молочної промисловості (9-61)
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металоообробної промисловості (9-18)
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (9-26)
Типові норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та ін. засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників нафтової і газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловостей (9-66)
Типові норми належності вогнегасників (10-13)
Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим железнодорожного транспорта предприятий (9-63)
Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим паросилового и энергетического хозяйств (9-17)
Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим полиграфического производства и книжной торговли (9-22)
Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций материально­технического снабжения (9-23)
Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций (9-36)
Токарное дело. Настольная книга токаря (1-123)
Удосконалення системи охорони праці на основі методу трьох рівнів (1-211)
Удостоверение о проверке знаний на право допуска к работе (У-2)
Україна. Атлас залізниць (1:750000) (К-42)
Україна. Карта автомобільних шляхів (картон) (140х98 см) (К-45)
Україна. Карта залізниць (картон) (148х105 см) (К-5)
Україна. Політико-адміністративна карта (картон) (150х105 см) (К-1)
Україна. Політико-адміністративна карта (картон) (193х133 см) (К-2)
Україна. Політико-адміністративна карта (ламінована) (93х63 см) (К-3)
Устройство и обслуживание тракторов. Настольная книга тракториста-машиниста (3-17)
Устройство, монтаж и обслуживание лифтов. Настольная книга электромеханика (1-124)
Экзаменационные билеты по Правилам безопасности дорожного движения (категория A, B) (5-72)
Экзаменационные билеты по Правилам безопасности дорожного движения (категория C, D) (5-134)
Экзаменационные билеты по Правилам безопасности дорожного движения. СD-диск (категории A, B, C, D) (А-6)
Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения. Настольная книга слесаря газового хозяйства (1-125)
Эксплуатация котлов. Настольная книга для операторов котельных (1-104)
Эксплуатация оборудования, безопасность работ и охрана труда в строительстве (4-29)
Электронный справочник норм выдачи спецодежды и других СИЗ. CD-диск (А-5)
Энциклопедия работника кадровой службы (Д-166)
Энциклопедия хозяйственных операций (Д-50)