Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

9-6

внешний вид

НПАОП 0.03-4.02-07

Затверджено:  наказом Міністерства охорони здоров’я N 246 від 21.05.2007 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  60 грн.

Порядок визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.