Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

2-292

внешний вид

НПАОП 0.00-1.33-10

Затверджено:  наказом Держгірпромнагляду N 61 від 18.03.2010 р.

Замість:  ДНАОП 1.2.90-1.01-94

Мова:  українська і російська в одному виданні

Ціна:  60 грн.

Правила поширюються на суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з розробкою рудних та нерудних корисних копалин відкритим способом.
Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію кар’єрів (розрізів), будівель, споруд, машин, устаткування, засобів захисту та контролю, приладів і матеріалів, а також для всіх працівників, у яких виконання обов’язків пов’язане з перебуванням на об’єктах відкритих гірничих робіт.