Правила охорони праці при термічній обробці металів

2-175

термообработка

НПАОП 28.5-1.02-07

Затверджено:  наказом Держгірпромнагляду N 315 від 18.12.2007 р.

Мова:  українська і російська в одному виданні

Рік видання:  2017

Ціна:  45 грн.

Ці правила поширюються на всі суб’єкти господарювання, які здійснюють термічну обробку або проектування, реконструкцію та експлуатацію термічних цехів і ділянок, а також при конструюванні, виготовленні, монтажі і налагодженні нового обладнання; експлуатації, технічному обслуговуванні, ремонті і модернізації діючого устаткування для термічної обробки металів.