Перелік робіт з підвищеною небезпекою

1-51

внешний вид

НПАОП 0.00-8.24-05

Затверджено:  наказом Держнаглядохоронпраці N 15 від 26.01.2005 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2007

Ціна:  17 грн.