Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

1-332

внешний вид

НПАОП 40.1-1.21-98
ДНАОП 0.00-1.21-98

Затверджено:  наказом Держнаглядохоронпраці N 4 від 09.01.1998 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  50 грн.

Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва. Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.