Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

1-30

внешний вид

НПАОП 0.00-4.12-05

Затверджено:  наказом Держнаглядохоронпраці N 15 від 26.01.2005 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2017

Ціна:  35 грн.

Положення встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.