Правила атестації зварників

1-100

внешний вид

НПАОП 0.00-1.16-96

Затверджено:  наказом Держнаглядохоронпраці N 61 від 19.04.1996 р.

Мова:  українська

Рік видання:  2007

Ціна:  28 грн.